Menu

Tarjouskilpailut

Kaikki kunnan tarjouskilpailut (pienhankinta sekä kynnysarvot ylittävät) toteutetaan sähköisesti HankintaSampo-kilpailutusjärjestelmässä www.hankintasampo.fi ja tarjouskilpailuihin voi osallistua vain sähköisesti em. järjestelmässä. Seuraavassa yleisiä vinkkejä (.pdf) tarjoajille tarjouksen tekemiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava HILMA, löytyy osoitteesta www.hankintailmoitukset.fi. HILMAssa ilmoitetaan hankintalain mukaisesti kaikki kunnan kynnysarvot ylittävät hankinnat. Tarjouskilpailuun osallistutaan kuitenkin aina sähköisessä järjestelmässä. Pienhankinnat ts. kynnysarvon alittavat tarjouskilpailut julkaistaan HankintaSampo-järjestelmässä sekä kunnan kotisivuilla.

Hilma on uudistunut vuoden 2020 alussa. Uusi Hilma palvelee tarjoajia tehokkaalla hakutoiminnolla ja hakuvahdeilla. Ilmoituksia voi tilata itseä kiinnostavista hankinnoista ja merkitä ilmoituksia suosikeiksi, jolloin saat tiedon niihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista. Uusien toiminallisuuksien käyttöönotto vaatii uuden rekisteröitymisen tarjoajilta.

Takaisin ylös