Menu

Kunnan hankinnat

Mäntsälän kunnan hankintoja hoidetaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön, kunnan hankintojen strategisten tavoitteiden ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Seuraavien linkkien kautta voit tutustua kunnanhallituksen hyväksymiin kunnan hankintojen strategisiin tavoitteisiin (.pdf) ja hankintaohjeeseen (.pdf).

Hankintalainsäädännöllä tarkoitetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), jota kutsutaan yleisesti hankintalaiksi, sekä Lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016), jota kutsutaan yleisesti erityisalojen hankintalaiksi.

Hankinnat jakaantuvat seuraaviin luokkiin:
· EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat
· Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat
· Pienhankinnat

Pienhankinnalla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvojen alle jääviä hankintoja ja erityisalojen hankintalain mukaisten hankintayksiköiden osalta EU-kynnysarvon alle jääviä hankintoja. Pienhankintoihin ei suoraan sovelleta hankintalakia, mutta niissä on noudatettava kunnan hankintaohjeistusta. Kynnysarvot on määritelty hankintalainsäädännössä ja niihin voit tutustua esim. Hilma-ilmoituskanavalla.

Julkisissa hankinnoissa tulee ensisijaisesti noudattaa tasapuolisuutta, syrjimättömyyttä, avoimuutta ja suhteellisuutta.

Yhteystiedot

Mäntsälän kunnan hankintatoimintaa toteutetaan hajautetusti toimialoilla ja toimialoilla on nimetyt hankintavastaavat. Konsernihallinnon hankintayksikön pääasialliset tehtäväkokonaisuudet ovat hankintatoimen asiantuntija-, suunnittelu- ja seurantatehtävät.

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Takaisin ylös