Menu

Mäntsälän sivistys- ja hyvinvointipalveluiden ennakkotiedote 5.1.2022

Koulujen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kevään toimintakausi alkaa lähiopetuksessa. Koska Keusoten alueen koronatilanne on vakava, aiemmin voimassaolleita suosituksia ja rajoituksia on entisestään tarkennettu ja osin myös laajennettu toimintavuoden alkaessa. Suositukset koskevat aiempaa nuorempia ikäluokkia.  

Viranomaisten antamien suositusten ja rajoitusten noudattaminen on erittäin tärkeää, jotta tartuntojen määrää pystyttäisiin hillitsemään. 

Tätä tiedotetta täsmennetään perjantaina 7.1.2022 kuluvan viikon aikana tarkentuvien alueellisten viranomaistiedotteiden pohjalta. 

Koronaoireisen tai positiivisen testituloksen saanut oppilas / lapsi jää kotiin sairastamaan. Poissaolosta on aina tiedotettava yksikköä. 

Keusoten mukaan koulu- ja päiväkotialtistusilmoituksia ei nykytilanteessa tehdä Keusoten toimesta. 

Mikäli koulussa tai päiväkodissa on ollut altistavuusaikana koronapositiivinen henkilö, yksikkö tiedottaa luokka-/ryhmäkohtaisella tiedotteella luokkaa/ryhmää sekä yleistiedotteella koko yksikköä.  

Henkilökunnan lähikokoontumisia vältetään. Koulujen ja päiväkotien henkilökunta käyttää kasvomaskia tai visiiriä.  

Koulujen ja päiväkotien toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa noudatetaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja Keusoten suosituksia. Yksikkökohtaisia ratkaisuja ohjaavat kunkin yksikön yksikkökohtainen riskien arviointi. Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä. 

Varhaiskasvatus 

 • Avoin päiväkoti Metsätonttu on suljettu perheiltä 17.1.2022 asti. Kerhot toimivat normaalisti.
 • Huoltajien toivotaan edelleen käyttävän kasvomaskia sisätiloissa.
 • Mikäli henkilökunnan poissaoloja on paljon, voidaan palvelutarjontaa ja toiminta-aikoja joutua supistamaan. Mikäli tähän joudutaan, tästä tiedotetaan yksikkökohtaisesti erikseen.

Opetus ja koulutus 

 • Suositukset ovat voimassa 10.1. alkaen toistaiseksi.
 • Kasvomaskit ovat käytössä koulujen esiopetuksessa, perusopetuksen luokka-asteilla 1–9 sekä lukion opiskelijoilla.
 • Kaikissa koulukuljetuksissa käytetään kasvomaskia.
 • Alakouluissa opetusryhmien sekoittamista vältetään. Valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, jos opetusta ei muulla tavoin voida toteuttaa. Jos opetusryhmien erillään pitäminen on mahdotonta, opetusta pyritään porrastamaan ja lisäksi panostetaan väljyyteen ja hygieniaan.
 • Retkiä voidaan toteuttaa vain, jos ryhmät ei sekoitu ja kohteessa ei ole muita asiakkaita.
 • Koulun kerho- ja harrastustoiminta on mahdollista, mikäli ryhmät eivät sekoitu.
 • Uimaopetus toteutetaan Kärkölän uimahallissa. Kuljetus uimahallille toteutetaan niin, että ryhmät eivät sekoitu. Hallilla ei ole ulkopuolisia uimaopetuksen aikana.
 • Muiden kuin oppilaiden ja opiskelijoiden sekä henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään.

Lisätietoa 

Ajantasaiset ohjeet Keusote-alueella (päivittyvä): https://www.keusote.fi/palvelumme/korona/ 

Mäntsälän kunnan koronatiedotteet: Etusivu - Mäntsälän kunta (mantsala.fi) > Koronavirustietoa kuntalaisille 
 

5.1.2022 
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut 

Takaisin ylös