Menu

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tiedottaa 24.11.2021 koronaan liittyen

Päiväkodit
Koulut
Vapaa-aikapalvelut
Kirjasto
Kansalaisopisto

Koronatilanne on heikentynyt nopeasti Helsingin ja Uudenmaan alueella. Keski-Uudenmaan tartuntatautiviranomaiset ovat antaneet torstaina 18.11.2021 uuden maskisuosituksen Keski-Uudenmaan alueelle. Myös Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 18.11.2021 päätöksen aluetta koskevista rajoituksista.

Mäntsälän kunnan päiväkotien ja koulujen sekä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden muiden palveluiden toimintatavoissa haetaan yhtenäisyyttä koronatilanteen ja Keusoten koronaohjeistuksen muuttuessa. Toimintatavoissa saattaa kuitenkin olla eroja eri koulujen välillä, koska alueellisesti ja koulujen koronatilanteessa tai sen kehityksessä on eroja.

Tartuntatautilain 58c pykälä on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Edelleen muistutetaan siitä, että jos olet sairas tai jos kärsit hengitystieoireista, on jäätävä kotiin ja tarvittaessa hakeuduttava koronatestiin. Tämä ohje koskee kunnan järjestämiä palveluita.

Harrastustoiminnassa on myös syytä ottaa huomioon pahentunut koronatilanne. Toiminnan järjestäjien tulee noudattaa Tartuntatautilain 58 c pykälää ja järjestää toiminta terveysturvallisesti. Tehokkaita keinoja tartuntojen ehkäisemiselle ovat ryhmien kokojen rajoittaminen, ryhmien pitäminen samoina, ryhmien kohtaamisten välttäminen, turvaväleistä ja käsihygieniasta huolehtiminen sekä maskien käyttö.

Keusoten maskisuositus 18.11.2021 lähtien

Kouluissa noudatetaan yli 12-vuotiailla oppilailla, opiskelijoilla ja henkilökunnalla Keusoten vahvaa maskisuositusta. Vahva maskisuositus koskee sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen koko henkilöstöä. Suositus koskee sekä rokottamattomia että rokotettuja henkilöitä.

Vahva maskisuositus astui voimaan välittömästi.

Koronasuositukset ja -rajoitukset - Keski-Uudenmaan Sote (keusote.fi)

Avin rajoitukset tilaisuuksiin

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 18.11.2021 päätöksen (ESAVI/39238/2021) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueille rajoituksista korkean riskin tilaisuuksiin.

Yleistiedoksiannot Etelä-Suomi - Aluehallintovirasto (avi.fi)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä rajoitetaan ns. korkeariskisiä sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia Uudellamaalla: tilaisuuksia, joissa on yleisöä seisomakatsomoissa, ja yhteislaulutilaisuuksia. Rajoitukset tulevat voimaan torstaina 25.11.2021.

Mäntsälän sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintaan kohdistuvat muutokset 25.11.2021 alkaen

Päiväkodit ja koulut

Päiväkodeissa ja kouluissa voidaan järjestää yhden ryhmän tai luokan vanhempainiltoja.

Huoltajien tapaamiset ovat sallittuja terveysturvallisuutta noudattaen ja maskeja käyttäen.

Kaikissa päiväkotien ja koulujen juhlissa on suositeltavaa käyttää porrastuksia, rajoittaa osallistujamääriä, yli 12-vuotiaiden osallistujien tulee käyttää maskia ja tilaisuuksissa ei saa olla yhteislaulua. Yksiköiden tulee tehdä ennen päätöksiä juhlan järjestämisestä riskien arviointi, jolla varmistetaan tilaisuuden turvallisuus.

Koulujen juhlat järjestetään pääsääntöisesti oppilaiden kesken ja niissä vältetään edelleen ryhmien sekoittamista.  Jos huoltajia osallistuu juhlaan, heidän määrää rajoitetaan ja juhlissa käytetään maskeja. Tilaisuuksissa noudatetaan terveysturvallisuutta ja tarvittaessa rajataan tilaisuuksien osallistujamäärää.  

Ylioppilasjuhlat voidaan järjestää niin, että osallistujamäärää rajataan ja tilaisuudessa käytetään maskeja.

Kouluissa vältetään ryhmien sekoittamista ja toimitaan myös muilta osin lukuvuoden alun terveysturvallisuuskäytännöin.

Muut sivistys- ja hyvinvointialueen palvelut

Liikuntaryhmät voivat kokoontua ja nuorisotilat pysyvät auki. Toiminnassa noudatetaan Tartuntatautilain 58 c pykälän ohjeistuksia ja nuorisotiloissa on nuorille vahva maskisuositus. Nuorisotiloissa rajoitetaan tarvittaessa osallistujamäärää, jos terveysturvallisuus ei toteudu. Isoja tapahtumia ei järjestetä.

Kansalaisopiston ryhmäkokoja on jo rajoitettu ja ryhmiin osallistuville opiskelijoille annetaan vahva maskisuositus.

Kirjaston käyttäjille annetaan myös vahva maskisuositus ja kirjasto rajoittaa tarvittaessa kävijämäärää, jos terveysturvallisuus ei toteudu.

Takaisin ylös