Menu

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tiedottaa 29.10.2021 koronaan liittyen

Maskipakosta suositukseen 

Kasvomaskien käyttö on tunnistettu yhdeksi terveysturvallisuutta lisääväksi keinoksi koronatartunnalta suojautumisessa. Palvelualue suosittaa maskien tai visiirien käyttöä erityisesti tilanteissa, joissa henkilö itse tunnistaa sille tarpeen tai yksikkö katsoo maskin käytön tukevan terveysturvallisuutta riskienarviointiin perustuen. Se, että valtakunnallinen maskipakko on purkautumassa, ei tarkoita, etteikö maskia eri tilanteissa saisi tai olisi tarkoituksenmukaista käyttää. 

Erityisesti rokottamattomien yli 12-vuotiaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia. Yleisesti heille suositellaan vahvasti myös koronarokotteen ottamista. 

Tartuntatautilain 58c§ on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Säädöksen mukaan kouluissa ja päiväkodeissa sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen käytön suunnittelussa ja toiminnassa on huolehdittava, että toimijoilla  

   1) on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

   2) annetaan mahdollisuus riittävän etäisyyden ylläpitämiseen, ja 

   3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.

Yksiköissä on tärkeää huolehtia siitä, että tilat ovat käyttäjien toimesta siistit ja tavarat ja välineet omilla paikoillaan. Silloin pintojen asianmukainen pyyhkiminen on mahdollista. 

Yksiköiden kaikessa toiminnassa tulee arvioida terveysturvallisuuden toteutumista rajoituksia purettaessa. Erityisen tärkeää on, ettei kouluun tai varhaiskasvatukseen tulla oireisena.

 • Yksiköissä tulee olla saatavilla kasvomaskeja ja käsidesiä vierailijoiden käyttöön.
  • Kunnan työntekijöitä (kuraattori, nuoriso-ohjaaja jne.) ei katsota vierailijoiksi
 • Mikäli yksikössä järjestetään isompia tapahtumia (ryhmät sekoittuvat), Keusote suosittaa vahvasti maskin käyttöä kaikille
 • Myös koulukuljetuksissa Keusote suosittaa toistaiseksi maskien käyttöä

Keusoten maskisuositus 15.10.2021 https://www.keski-uudenmaansote.fi/ajankohtaista/keusoten-suositukset-maskien-kaytosta-kouluihin-oppilaitoksiin-ja-varhaiskasvatukseen-syysloman-jalkeiselle-ajalle/

 

Työpaikkakohtainen riskienarviointi 

Työnantajalla on velvollisuus arvioida työntekijöihin kohdistuvan tartuntariskin suuruutta sekä suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä riskin pienentämiseksi. Työterveyslaitos ohjaa covid19-riskinarvioinnin tekemistä Koronavirus - Ohje työpaikoille COVID-19 riskin arvioinnin tekemiseen (ttl.fi).

Työnantajan määrittämä kasvomaskin tai muun suojaimen käyttö kuuluu työnantajan työsuojeluvelvoitteen piiriin. 

Työnantaja ei voi kysyä koronapassia työntekijöiltä, sijaisilta tai harjoittelijoilta.

Varhaiskasvatus ja esiopetus 

 • Huoltajien toivotaan edelleen käyttävän maskia päiväkodin sisätiloissa liikuttaessa
 • Vanhempainiltojen ja perheiden tapahtumien järjestäminen on mahdollista terveysturvallisuus huomioiden

Opetuspalvelut 

 • 4. luokkien itsenäisyysjuhlaa ei tänä syksynä pidetä riskienarviointiin perustuen
 • Kotimaan leirikoulut ovat mahdollisia viikosta 44 lukien terveysturvallisuus huomioiden
 • Riskienarvioinnin perusteella, leirikouluja ulkomaille ei tule järjestää lukuvuonna 2021–2022
 • Ylioppilas- ja joulujuhlien järjestämisen suunnittelun voi aloittaa. Juhlat tulee järjestää terveysturvallisesti, esimerkiksi porrastuksin. Asiasta päätetään yksikkökohtaisesti riskiarviointiin perustuen
 • Vanhempainillat voidaan järjestää lähitapaamisina terveysturvallisuus huomioiden

Yleistä 

 • Keusoten uusi toimintaohje 27.10.: Yleistä Covid-19-koronaviruksesta, karanteenista ja eristyksestä yleista-covid-19-koronaviruksesta-karanteenista-ja-eristyksesta.pdf (keski-uudenmaansote.fi). Toimintaohje sisältää ohjeistusta karanteeniin ja eristykseen asettamiseen sekä karanteenin kestoon mm. koronatestiin perustuvasta lyhennetystä 7 vuorokauden karanteenista eli exit-mallista, sekä ohjeita eristykseen tai karanteeniin määrätylle
 • Mikäli epidemia ei laajene tai ei tule isoja paikallisia tartuntaketjuja, suositukset ja rajoitukset tulevat jatkossa pääosin paikallistasolta, kunnilta, kuntien riskienarviointiin perustuen.

Lisätietoa

Mäntsälän kunnan kotisivut www.mantsala.fi > koronavirustietoa kuntalaisille

Keusoten koronavirussuositukset ja -rajoitukset Koronasuositukset ja -rajoitukset, asiakasohjeet - (keski-uudenmaansote.fi)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ajankohtaista koronaviruksesta - Infektiotaudit ja rokotukset - THL

Työterveyslaitos Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn (ttl.fi)

Takaisin ylös