Menu

Keusote tiedottaa 15.10.21 / Maskisuositukset kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa

                                                                                                           15.10.2021

SYYSLOMAN JÄLKEISET SUOSITUKSET MASKIEN KÄYTÖSTÄ KOULUIHIN, OPPILAITOKSIIN JA VARHAISKASVATUKSEEN

Lokakuun 2021 aikana 12-vuotiailla ja sitä vanhemmilla on ollut pääsääntöisesti mahdollisuus ottaa kaksi koronavirusrokoteannosta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ja Keusoten kunnissa koronavirusta esiintyy väestössä jatkuvasti. Paras suojautumiskeino koronavirusta vastaan on mahdollisimman kattava rokottautuminen. Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan, sekä estää myös virusinfektiota ja viruksen erittymistä, ja vähentää siten tarttumista ihmisestä toiseen. Riskinarvioinnissa tämä tarkoittaa koronavirusrokotukset ottaneilla riskitason ja tarvittavien hallintatoimenpiteiden pienentymistä heidän osaltaan. Lisäksi aikuisilla vakavan sairaalahoitoa edellyttävän koronavirustartunnan riski on suurempi kuin lapsilla.

Syysloman jälkeen syytä edelleen muistaa terveysturvallisuus

Syysloman aikana saatetaan matkustaa korkean koronailmaantuvuuden maissa. Kouluikäisiltä ja lapsilta ei edellytetä Suomeen takaisin saapuessa koronatestiä. Tämän vuoksi kunta tai opetuksen / varhaiskasvatuksen järjestäjä voi harkintansa mukaan suositella maskien käyttöä lokakuun loppuun asti. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vastaavat opiskeluympäristön turvallisuudesta ja voivat antaa omia tiloja koskevia maskisuosituksia.

Syysloman jälkeen on edelleen erityisen tärkeä muistaa, että flunssan, kuumeen tai mahataudin alkaessa jäätäisiin kotiin sairastamaan, eikä tultaisi kouluun, varhaiskasvatukseen tai mentäisi työpaikalle.

Tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka. Toiminta tulee edelleen järjestää niin väljästi kuin mahdollista. Käsien puhtaudesta ja tilojen puhdistamisesta tulee huolehtia.

Mikäli ryhmässä todetaan koronavirustartuntarypäs, voidaan jatkossakin tilannekohtaisesti suosittaa lyhytaikaisesti maskien käyttöä. Kahdesti rokotettua ei ole pääsääntöisesti asetettu enää karanteeniin.

Maskin käytöllä voi suojata itseään ja läheisiään, ja se hillitsee myös muiden hengitystieinfektioiden kuin koronaviruksen leviämistä. Keusote suosittaa, että kunnat ja varhaiskasvatuksen järjestäjät tarjoavat edelleen maskeja niitä käyttäville.

Alueella on voimassa oleva maskisuositus joukkoliikenteessä.

Koululaiset (6. luokka ja yläkoulu)

Keusoten suurimpien yläkoulujen toinen rokotuskiertue toteutettiin ennen syyslomaa. Tehosteaikoja on varattuna myös syyslomalle ja lokakuun lopulle. Vakavan koronavirustaudin ja sairaalahoitoon joutumisen riski on lapsilla pieni.

Keusote suosittaa, että systemaattisesta ja laajamittaisesta koululaisten maskien käytöstä tavanomaisessa koulutyössä luovuttaisiin syysloman jälkeen.

Koululainen saa itse päättää maskin käytöstä, eikä käyttämistä tai käyttämättömyyttä tarvitse perustella. Maskin käytöstä hyötyy enemmän ja sen käyttöä voi suositella, jos koululaisella ei ole vielä täyttä rokotussuojaa.

Keusote suosittaa, että koulut suosittelisivat vierailijoille ja koulun tapahtumiin osallistuville vanhemmille maskien käyttöä, etenkin sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa kuten vanhempainilloissa, myyjäisissä tai muissa tapahtumissa.

Opiskelijat (2. asteen oppilaitokset, aikuisopiskelijat, aikuisten perusopetus)

Monissa 2. asteen oppilaitoksissa opiskelee aikuisikäisiä opiskelijoita. Tavanomaisessa luokkaympäristössä tartuntariski on pieni. Oppilaitokset tekevät omat riskinarviot huomioiden opiskelijoiden ikäjakauman, ikäluokan rokotuskattavuuden, tilojen ja toiminnan luonteen.

Keusote suosittaa oppilaitosten opiskelijoille samaa maskisuositusta kuin muulle väestölle:

  • Maskia suositellaan käytettäväksi aina sisätiloissa, jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa tai henkilö ei ole sairastanut koronavirustautia alle kuusi kuukautta aikaisemmin.
  • Maskia suositellaan käytettäväksi kaikille opiskelijoille rokotussuojasta huolimatta sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan, kuten oppilaitoksen suurissa tapahtumissa, ja ylioppilas- tai päättäjäisjuhlissa.

Koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen henkilöstö

Työpaikoilla suojainten käyttö perustuu työnantajan riskinarvioon: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-riskien-arviointi

Mikäli työnantaja arvioi maskin käytön työpaikalla tarpeelliseksi, työntekijä voidaan määrätä käyttämään työpaikalla maskia. Työnantaja voi myös antaa työntekijöille suosituksia.

Keusote suosittaa, että henkilöstön maskivelvoitteista siirryttäisiin pääsääntöisesti suosituksiin:

  • Maskia suositellaan käytettäväksi aina sisätiloissa, jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa tai sairastettua koronavirustautia alle kuusi kuukautta aikaisemmin.
  • Maskia suositellaan käytettäväksi rokotussuojasta huolimatta:
    • sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan, kuten vanhempainilloissa, koulutustilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa
    • tilanteissa, joissa maskia suositellaan myös vierailijoille.

Erityistilanteissa, joissa opiskelijat, oppilaat tai asiakkaat kuuluvat pääsääntöisesti riskiryhmään, tulee päätöksissä huomioida työntekijän työturvallisuuden lisäksi myös asiakkaiden turvallisuus.

Takaisin ylös