Menu

Keski-Uudenmaan sote tiedottaa 25.3.2021 Yläkoulujen opetus jatkuu etäopetuksena 11.4. saakka

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilojen sulkua siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen järjestämiseen. Aluehallintoviraston määräys on voimassa ajalla 29.3.- 5.4.2021.

Keusoten sote-jaosto jatkaa etäopetusta epidemiologinen tilanne huomioiden

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto päätti jatkaa aluehallintoviraston päätöstä saman sisältöisenä ajalle 6.-11.4.2021.

Keusoten alueen tartuntatautimäärät ovat jääneet liian korkeiksi, ja rajoitusten jatkaminen on perusteltua tartuntatilanteen huononemisen estämiseksi ja sairaalahoidon kuormituksen hillitsemiseksi. Kahden viikon aikavälillä 10.-23.3.2021 Keusoten alueen ilmaantuvuus on 130/100 000/ 14 vrk. Alueemme on vahvasti leviämisvaiheessa. Tartuntoja esiintyy yläkoulujen ikäluokissa merkittävästi edelleen.

Tämä tukee oppilaitosten tilojen rajoituspäätöksen jatkamista. Epidemiologisen tilanteen olennaisesti parantuessa opetuksen järjestämisen tavoissa tulisi pyrkiä lisäämään lähiopetusta niissä ikäryhmissä, jotka nyt ovat etäopetuksessa haittojen vähentämiseksi. Epidemiologisen arvion nojalla on välttämätöntä, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän alueen kuntien perusopetusta antavien oppilaitosten tilojen käyttöä rajoitetaan edelleen. Päätökseen vaikutti muiden vaihtoehtoisten rajoitusten vähäisyys.

Keusote sote-jaoston päätös 25.3.21 (liite)

Lisätiedot, vs. kuntayhtymän johtaja, Tiina Salminen, p. 050 497 2649.

Takaisin ylös