Menu

Ohjeita varhaiskasvatuksen aloittaville ja varhaiskasvatukseen palaaville perheille 11.8.2020

Päiväkodit ovat jälleen avanneet ovensa elokuun alussa. Esiopetus alkaa Mäntsälässä 25.8.2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat antaneet ohjeistuksia turvalliseen varhaiskasvatukseen palaamiseen ja aloittamiseen. Linkki 4.8.2020 annettuun ohjeistukseen:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873
 

Päiväkotiin tutustuminen

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen, hänelle on hyvä järjestää tarvittava tutustumisaika. Tutustumisjakson aikana lapsen huoltaja tai muu lapselle tärkeä henkilö voi tutustua yhdessä lapsen kanssa lapsiryhmän toimintaan, henkilöstöön ja muihin lapsiin, väljyydestä ja hygieniasta huolehtien.

Epidemiatilanteesta johtuen emme toistaiseksi tee tutustumiskäyntejä kotiin. Porrastamme päiväkotiin tutustumisia, jotta tutustujamäärä pysyy mahdollisimman pienenä. Toteutamme tutustumiset pääosin päiväkodin ulkotiloissa. Päiväkodin sisätiloihin voi käydä tutustumassa, kun päiväkoti on muuten suljettu tai muu lapsiryhmä on ulkoilemassa. Sisälle mennessä ovella pestään kädet (tai käytetään käsidesiä). Päiväkotiin voi tulla tutustumaan vain terveenä.

Tutustumista voidaan tehdä myös esim. etäyhteyksiä hyödyntämällä tai paperisella tiedotteella.

Sairaana ei päiväkotiin tai perhepäivähoitoon

Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana. Lasta ei saa tuoda päiväkotiin tai perhepäivähoitoon, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Tämä koskee lapsia, joilla on lieviäkään hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää tai kurkkukipua. Myös lapsen tuojan/hakijan tulee olla terveenä.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Oireinen lapsi tulee viedä koronatestiin (ohjeet ja neuvoa: https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/ )

Jos lapsen perheenjäsen sairastuu hengitystieinfektioon, muut terveet perheenjäsenet voivat mennä päiväkotiin, kouluun tai töihin, jos se on välttämätöntä. Jos lapsen lähipiirissä on varmistettu koronavirustapaus, viranomaiset määrittelevät, ketkä jäävät karanteeniin. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus. Esiopetukseen, varhaiskasvatukseen tai perhepäivähoitoon ei voi osallistua, jos on juuri palannut matkustusrajoitusten kohteena olevasta maasta.
 
Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua varhaiskasvatukseen.

Minimoimme kontaktien määrän

Vältämme päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa edelleen tarpeettomia fyysisiä kontakteja. Suosittelemme, että lapsen tuo ja hakee vain yksi henkilö, jolloin kontaktien määrä vähenee. Päiväkodin eri ryhmiin kuljetaan ulkokautta. Päiväkotien johtajat ja henkilökunta ohjeistavat tarkemmin oman yksikkönsä toimintatavoista.

Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua päiväkotien alueella vältetään. 

Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen, vaan on mahdollisimman paljon oman lapsiryhmän kanssa. Järjestämme toiminnan mahdollisimman väljästi lapsiryhmissä sekä ulkotiloissa, ja ulkoilemme paljon.

Isoja yhteistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi epidemia-aikana. Syyskaudella järjestämme soveltaen vanhempainiltoja esimerkiksi ulkotiloissa, etäyhteydellä tai pienryhmissä. Hyödynnämme viestinnässä mahdollisimman paljon sähköisiä yhteydenottotapoja. Tapahtumista tiedotetaan huoltajia yksiköittäin.

Hyvä hygienia estää tartuntoja

Sisälle mennessä ovella pestään kädet (tai käytetään käsidesiä). Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiin lähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Maskien käyttöä ei suositella varhaiskasvatuksessa. Huomioimme hyvän hygienian erityisesti ruokailussa, ja henkilöstö jakaa annokset lapsille. Ruokailujärjestelyistä sovitaan yksiköittäin oman ruokahuoltohenkilöstön kanssa. Ruokailu järjestetään joko porrastetusti ruokasalissa tai omassa ryhmässä hygienia- ja väljyysperiaatteista huolehtien.

Päiväkodeissa toteutetaan edelleen tehostettua siivousta ja huolehdimme riittävästä lelujen pesusta.

 Tärkeän unilelun saa tarvittaessa tuoda mukanaan varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Hygienian tehostamisesta huolimatta huolehdimme, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, sylin ja turvan.  Jos päiväkodissa tai perhepäivähoidossa todetaan koronavirustartunta, tiedotamme siitä heti kyseisen yksikön huoltajia ja henkilöstöä.

Lapsen vasu- ja esiopskeskustelut

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyviä vasu-keskusteluja ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan liittyviä LEOPS-keskusteluja käydään syksyn aikana aktiivisesti. Hyödynnämme myös keskusteluihin etäyhteyksiä.

Lisätietoja saatte päiväkodin johtajalta ja henkilökunnalta

Tervetuloa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen! Hyvällä yhteistyöllä ja ohjeistuksia noudattaen mahdollistamme yhdessä lasten turvallisen palaamisen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen!

Yhteistyöterveisin

Mervi Tuominen, varhaiskasvatuspäällikkö

Takaisin ylös