Menu

Kasvatus- ja sivistyspalveluiden tiedote 7.8.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet kunnille annettuja suosituksia 4.8.2020 (linkit tiedotteen lopussa). Kasvatus- ja sivistyspalveluissa toimitaan suositusten ja määräysten mukaisesti, jotta koronaviruksen tarttumismahdollisuutta voidaan rajata. Toiminnan järjestämisessä lasten ja henkilökunnan turvallisuuden näkökulma on ensisijainen. Taudin leviämisen ehkäisyssä hyvä käsihygienia on tärkeää. Huoltajien tulee muistaa, että lapsi ei saa tulla sairaana kouluun tai päiväkotiin.

Koronatilanteen kehittymistä ja valtakunnallisten suositusten muutoksia seurataan tiiviisti. Esimerkiksi suositusta kasvomaskien käytöstä ei ole vielä saatu, vaikka siihen varaudutaan. Tarkentuvista ohjeista sekä kunnassa päätetyistä toimenpiteistä tiedotetaan tällä sivulla sekä päiväkoti- ja koulukohtaisesti.

Hygienian tehostamisesta ja väljyysvaatimuksista huolimatta huolehdimme, että lapsi saa tarvitsemansa opetuksen ja oppimisen tuen sekä vuorovaikutuksen ja aikuisen läsnäolon. Jos yksikössä todetaan koronavirustartunta, tiedotamme siitä kyseisen yksikön huoltajia ja henkilöstöä.

Opetus ja varhaiskasvatus

Päiväkodit ovat avautuneet elokuun alussa. Oppilaat ja opiskelijat palaavat kouluun keskiviikkona 12.8. Esiopetus alkaa tiistaina 25.8. Kaikkien kouluasteiden opetus alkaa lähiopetuksena.

Varhaiskasvatus- ja koulupäivän aikana järjestetään suositusten mukaisesti mahdollisuuksia käsienpesuun, muistutetaan hyvästä yskimishygieniasta ja lisätään väljyyttä kaikin käytettävissä olevin keinoin. Näin vältetään tarpeettomia lähikontakteja. Tilojen tehostettua siivousta jatketaan.

Opetus sekä kasvun ja oppimisen tuki järjestetään mahdollisimman normaalisti hygienia- ja väljyystekijät huomioiden. Esimerkiksi lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua varhaiskasvatukseen tai kouluun järjestetään yksikkökohtaisesti suunnitellulla tavalla, vaikka muiden kuin oppilaiden ja henkilökunnan oleilua opetus- ja kasvatustiloissa vältetään.

Oppilaskuljetusten ja ruokailun osalta noudatetaan annettujen suositusten mukaisia ohjeita. Ruokailujärjestelyistä sovitaan yksiköittäin oman ruokahuoltohenkilöstön kanssa. Ruokailu järjestetään joko porrastetusti ruokasalissa tai omassa ryhmässä hygienia- ja väljyysperiaatteista huolehtien.

Perusopetuksen osalta covid-19-tilanteen muuttuessa koulunkäynnin ja opetuksen järjestelyjä on syyslukukauden aikana mahdollista muuttaa paikallisin päätöksin, jos opetusta ei ole mahdollista muutoin turvallisesti järjestää. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen mahdollisuus ei kuitenkaan koske esiopetuksen, perusopetuksen luokkien 1-3, erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden tai perusopetukseen valmistavan opetuksen piirissä olevia oppilaita. Heidän kohdallaan lähiopetus jatkuu. Lukiokoulutuksessa mahdollisuus joustaviin opetusjärjestelyihin on jatkuva.

Koulut tiedottavat huoltajia koulukohtaisesti tarkemmin viimeistään tiistaina 11.8.2020.
Varhaiskasvatus tiedottaa huoltajia tarkemmin viimeistään tiistaina 11.8.2020.

Suositukset löydätte alla olevista linkeistä
Varhaiskasvatukseen, kouluille, oppilaitoksille ja korkeakouluille päivitetyt suositukset koronaviruksen ehkäisemiseksi https://minedu.fi/-/varhaiskasvatukseen-kouluille-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille-paivitetyt-suositukset-koronaviruksen-ehkaisemiseksi-

Kansalaisopistoja koskeva yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille suunnattu ohjeistus https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+oppilaitoksille+ja+korkeakouluille+4.8.2020.pdf/25573c91-57c1-8e6d-d7a0-8f515c647896?t=1596550914841

Yhteistyöterveisin,

Janne Mäkinen
sivistysjohtaja

Takaisin ylös