Menu

Tiedote koulukuljetuksista 14.5. lukien

Valtioneuvosto on 4.5.2020 päättänyt, että perusopetuksessa siirrytään kokonaisuudessaan lähiopetukseen. Toisen asteen koulutuksessa suosituksena on jatkaa etäopetusta lukukauden loppuun.

Mäntsälän kunnassa koulukuljetusten suunnittelu on tehty yhdessä koulujen ja kuljetuksista vastaavan konsernipalvelujen kanssa. Opetushallituksen linjauksen mukaan kuljetusten riskiä tartunnoille tulee arvioida paikallisesti, riskiryhmään kuuluvat oppilaat erityisesti huomioiden. Mäntsälän koulukuljetusten valmistelussa turvallisuus on asetettu etusijalle.

Koulujen lukujärjestykset pidetään mahdollisimman ennallaan, jolloin koulukuljetusten osalta lähtökohtana ovat normaalit kuljetusjärjestelyt. Kunta on sopinut autojen vaihtamisesta suurempiin niillä reiteillä, joilla se on mahdollista mm. tiestö ja jättöpaikkojen rajoitteet huomioiden. Näillä järjestelyillä pyritään mahdollistamaan välimatkan pitäminen toiseen oppilaaseen. 

Kuljetusyrittäjät ovat jo aiemmin tehostaneet autojen sisätilojen hygieniatasoa ja käytäntöjä jatketaan. 

Mikäli kunta ei pysty järjestämään kuljetusta on vanhemmilla oikeus korvaukseen. Tästä sovitaan huoltajan kanssa erikseen. Korvaus maksetaan Kelan kilometrikorvauksen mukaisesti, 0,20 €/km.

Oppilaan kuuluessa riskiryhmään (riskiryhmän määritelmä: https://www.hus.fi/potilaalle/Documents/Koronavirus%20%28COVID-19%29%20lasten%20riskiryhmi%C3%A4%20koskeva%20ohje%20%204.5.2020.pdf ) ja huoltajien kuljettaessa oppilaan, korvaus maksetaan näissä tapauksissa ilman normaalisti vaadittavaa lääkärintodistusta, em. korvausperustein.

Koulukohtaisista kuljetuksista tiedotetaan viimeistään maanantaina 11.5. Yksittäistä oppilasta koskevista mahdollisista muutoksista nouto- ja jättöajoissa tiedotetaan viikon 20 aikana.  

Lisätietoja:

Esa Siikaluoma (koulukuljetusten yleinen järjestäminen), p. 040 314 5201

Oman koulun rehtori tai koulun ilmoittama koulukuljetusyhdyshenkilö (opetusjärjestelyt ja koulukuljetus)

Jarkko Virolainen (koulukuljetuspäätökset), p. 040 314 5284


 https://www.mantsala.fi/tiedostot/koulukuljetusopas_1.8.2019.pdf

Takaisin ylös