Menu

7.5.2020 Mäntsälän kunnan tiedote valtioneuvoston päätöksiin pohjautuen

7.5.2020 Mäntsälän kunnan tiedote valtioneuvoston päätöksiin pohjautuen

Mäntsälän kunnanhallitus on tehnyt 20.4.20 § 80 päätöksen laittaa YT-menettelyä koskevat toimenpiteet täytäntöön. Tuotannollisiin syihin perustuvia lomautuksia ei kuitenkaan ole tulossa, koska valtioneuvosto päätti 4.5. palvelujen hallitusta avaamisesta 1.6. alkaen.

Kasvatus- ja sivistyspalvelut

Kouluruokapakettien jakelu päättyy viikosta 20 lukien, koska perusopetus alkaa 14.5.2020 lukien lähiopetuksena. Lukion opiskelijoille kouluruokapakettien jakelu jatkuu. Lukio tiedottaa opiskelijoita asiasta erikseen.

Perusopetus
Lähiopetus alkaa 14.5.2020 Valtioneuvoston linjausten (29.4.2020) mukaisesti. Samalla etäopetus päättyy. Huoltajia, oppilaita ja henkilöstöä on tiedotettu muutoksista torstaina 30.4.2020 (Wilman tiedotteet).

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeet järjestelyihin, joita noudattaen perusopetukseen voidaan palata. Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan Mäntsälässä tämän 4.5.2020 annetun ohjeistuksen mukaisesti. https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/Ohje+koulutuksen+j%C3%A4rjest%C3%A4jille+040520.pdf/

Koulukohtaisen opetuksen suunnittelun lähtökohtana on oppilaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen. Laadimme kuluvan viikon 19 aikana suunnitelmia yhteistyössä Keusoten, ruokapalveluiden, siivouksen, kuljetusyksikön ja liikennöitsijöiden kanssa. Tämän valmistelun pohjalta rehtorit laativat koulukohtaiset suunnitelmat. Koulut tiedottavat huoltajia suunnitelmista maanantaina 11.5.2020.

Kouluun ei saa tulla sairaana. Koulussa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Muiden kuin lasten ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään.

Oppilaiden kanssa keskustellaan etäopetusjakson aikaisista kokemuksista sekä normaaliajan koulutyöstä poikkeavista toimintatavoista kuten suojautumis- ja hygieniatoimista ikätaso huomioiden. Oppilashuoltohenkilöstöä on koululla resurssien mukaisesti, ja opetushenkilöstölle on koulutusmateriaalia /ohjeita oppilaiden kysymysten käsittelyyn.

Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. OKM ja THL ohjeen mukaan yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa. Yläkoulujen järjestelyistä tarkempaa tietoa maanantain 11.5.2020 koulukohtaisessa tiedotteessa.

Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota ja kouluille on hankittu desinfiointiaineita ja käsipyyhepaperia. Ruokailujärjestelyistä sovitaan kouluittain kunkin koulun oman ruokahuoltohenkilöstön kanssa. Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailuna ruokasalissa. Ruokasalia on mahdollista käyttää porrastetusti. OKM ja THL ohjeistuksen mukaisesti maskien käyttöä ei suositella kouluissa.

Koulukuljetuksiin liittyvistä järjestelyistä tiedotetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään maanantaina 11.5.2020.

Koulujen Iltapäivätoiminta käynnistyy lähiopetuksen alkamisen myötä 14.5.2020. Lapset, joilla on voimassa oleva iltapäivätoimintapaikka joko menevät kerhoihin normaalisti tai vanhemmat ilmoittavat suoraan IP-kerhoon, jos lapsi ei osallistu iltapäivätoimintaan. Eli käytäntö on sama kuin ennen koronavirusepidemiaa. Iltapäivätoimintaan osallistuvilta oppilailta laskutetaan toukokuun 2020 jäljelle jäävältä iltapäivätoiminnan toiminta-ajalta 50% osuus kuukauden normaalista toimintamaksusta. Mikäli iltapäivätoimintaan ilmoittautunut oppilas ei osallistu iltapäivätoimintaan, maksua ei peritä.

Lisätietoa oman koulun rehtorilta tai mm.
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/145-alkaen-lahiopetukseen-palaaminen-perusopetuksessa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronavirusepidemiasta-johtuvia-rajoituksia-ja-poikkeusjarjestelyita-puretaan

Lukio-opetus
Lukio jatkaa suosituksen mukaisesti etäopetuksessa lukuvuoden loppuun. Lukio on tiedottanut huoltajia ja opiskelijoita erillisellä tiedotteella 6.5.2020.

Varhaiskasvatus
Valtioneuvoston linjausten (29.4.2020) pohjalta varhaiskasvatuksessa avataan poikkeusajaksi suljetut yksiköt 14.5.2020. Varhaiskasvatuksen asiakasperheitä on tiedotettu muutoksista tiedotteella 5.5.2020. Noudatamme varhaiskasvatuksessa toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen perusteena Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana turvalliseen koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen.  

Vapaa-aikapalvelut, liikunta-, nuoriso ja kulttuuripalvelut

Vapaa-aikapalvelut käynnistyvät 1.6.2020 lähtien asteittain esim Ohjaamo, nuorisotila, pienryhmätoiminta, ohjatut liikunnat, päiväleirit.

Ulkoliikuntapaikat (urheilupuiston kentät, Hepolan, Kirkonkylän ja Riihenmäen kentät) avautuvat käyttöön 14.5.2020. Luonnonnurmet avautuvat, kun kevään peruskunnostukset on saatu tehtyä. Kokoontumisrajoitus max. 10 henkilöä on kuitenkin voimassa 31.5.2020 saakka. Toiminnan ja valvonnan vastuu on toimijalla. 1.6. alkaen kokoontumisrajoitus on max. 50 henkilöä. Liikuntapaikoilla tulee noudattaa kahden metrin turvaväliä. Sairaana liikuntapaikalle tuleminen on ehdottomasti kiellettyä.

Monitoimitalon liikuntasalit seurojen harjoitusvuoroille avataan 1.6. – 28.6. väliseksi ajaksi Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan. Kesävuorojen hakua ei ole, vaan alkuvuodesta 2020 käytössä olleet vakiovuorot siirtyvät suoraan kesävuoroiksi niille seuroille, jotka niin haluavat. Asiasta tiedotetaan käyttäjiä sähköpostitse. Heinäkuussa monitoimitalon liikuntasalit ovat suljettuina.

Monitoimitalon kuntosali aukeaa 1.6. alkaen Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan. Kuntosali on kuntalaisten käytössä myös heinäkuussa. 13.5. voimassa olleiden kuntosalikorttien käyttöaikaa jatketaan automaattisesti sen verran kuin kortilla oli käyttöaikaa jäljellä kiinniolon alkaessa. 

Sepänmäen museo on avoinna rajoitetusti (ei kahvila- tai opaspalveluja) 1.6.-9.8. Tarkemmat aukiolopäivät ja ajat ilmoitetaan myöhemmin. Alikartano ei ole avoinna yleisölle kesällä 2020.

Kirjasto:
Varatun aineiston lainaaminen alkaa kirjastossa 7.5.
Kirjasto on tiedottanut palveluistaan kotisivuillaan https://www.mantsala.fi/kirjasto

Kansalaisopisto tiedottaa toiminnastaan mm. paikallislehdessä.

Kunnantalon palvelutori
Palvelupiste Vinkki ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimisto avataan 1.6. alkaen. Palvelutorin muiden toimijoiden osalta aikataulu täsmentyy ja siitä tiedotetaan erikseen.

Kunnan palvelunumero (040 314 6886 ma-pe 8-16) mm. kauppa- ja asiointiapuasioissa on toiminnassa toistaiseksi.

Lisätietoja:
Katri Lehtonen, viestintäkoordinaattori

Takaisin ylös