Menu

30.3.2020 Varhaiskasvatus tiedottaa – Varhaiskasvatusmaksut poikkeusaikana

30.3.2020 Varhaiskasvatus tiedottaa – Varhaiskasvatusmaksut poikkeusaikana

Valtioneuvoston antaman soveltamisasetuksen (126/2020) mukaan kunta voi luopua   varhaiskasvatuksesta annetun lain mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Varhaiskasvatusta edelleen järjestettävä kaikille, jotka palvelua tarvitsevat. Huoltajille on kuitenkin annettu vahva suositus järjestää lapsen hoito muulla tavoin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että valtioneuvoston toteaman poikkeustilanteen vuoksi kunnat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 13 §:n nojalla jättäisivät  perimättä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja silloin, kun huoltajat vastaavat itse lapsensa hoidosta. Asiakasmaksuhyvityksistä ei kuitenkaan ole annettu tarkempia viranomaismääräyksiä.

Mäntsälän kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 päättänyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimisestä poikkeusaikana seuraavaa:

  • Kerhomaksu puolitetaan maaliskuun osalta.
  • Lapsen ollessa poissa varhaiskasvatuksesta koko poikkeusajan (18.3.-13.4.2020) asiakasmaksu puolitetaan sekä maaliskuun että huhtikuun laskussa.
  • Poikkeusolojen jatkuessa 13.4.2020 jälkeen ennalta ilmoitettu koko kuukauden poissaolo on maksuton.
  • Lapsen ollessa poikkeusaikana paikalla osittain, laskutetaan asiakasmaksulakia (9§) soveltaen seuraavasti: ennalta ilmoitettujen poissaolojen ylittäessä 10 päivää, peritään puolet kuukauden maksusta.
  • Kesäaikana maksuhyvitykset määräytyvät seuraavasti:
    o Lakisääteisesti (4§) heinäkuu on maksuton, mikäli hoidon aloitus on ollut ennen 31.8.2019.
    o Kesä- heinäkuun (1.6. - 31.7.2020) yhtäjaksoinen ennalta ilmoitettu poissaolo on maksuton.

Yhteistyöterveisin
Mervi Tuominen
Varhaiskasvatuspäällikkö

Takaisin ylös