Menu

17.3.2020 klo 9.00 Varhaiskasvatus tiedottaa - Koronavirus

17.3.2020 Tiedote kuntalaisille

Suositukset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Valtioneuvosto on eilen linjannut suosituksista varhaiskasvatuksen osalta seuraavaa:

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään  toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

 • Lähtökohtana on, että varhaiskasvatusikäiset hoidetaan poikkeustilanteen aikana (18.3.2020 - 13.4.2020) kotona. Varhaiskasvatusta toteutetaan tarpeen mukaan eilisen tiedotteen mukaisin rajoituksin.
 • Jos lasta ei pystytä hoitamaan itse, pyydetään huoltajia olemaan yhteydessä päiväkodin johtajaan mahdollisimman pian, viimeistään tänään tiistaina klo 15 mennessä.
 • Lapsen poissaolo kyseiselle ajalle ilmoitetaan ensisijaisesti sähköiseen järjestelmään (aikarajoitus ilmoituksen muokaamiseen on poistettu väliaikaisesti) tai lapsen varhaiskasvatusryhmään.
 • Poikkeustilanteessa emme valitettavasti pysty takaamaan varhaiskasvatuspaikkaa lapsen omassa ryhmässä tai yksikössä.
 • Poikkeustilanteessa rajoitamme tarpeen mukaan yksikön aukioloaikoja, toiminnassa olevien ryhmien määrää tai avoinna olevien yksiköiden määrää. Tiedotamme lapsenne varhaiskasvatusta koskevista muutoksista yksikkökohtaisesti niille perheille, jotka tarvitsevat varhaiskasvatusta.

Suomessa kriittisiin aloihin luetaan kuuluvaksi seuraavat:

 • Energialaitokset ja -verkot (esimerkiksi sähkön, öljyn ja kaasun tuotantolaitokset, varastointi- ja
  jalostuslaitokset, sekä siirto- ja jakelujärjestelmät)
 • Viestintä- ja tietotekniikka (esimerkiksi televiestintä- ja yleisradiojärjestelmät, tietokoneohjelmistot ja -laitteistot, sekä viestintäverkot kuten puhelinverkko tai Internet)
 • Rahoitusala (esimerkiksi pankki-, arvopaperi- ja sijoituspalvelut)
 • Terveydenhuolto (esimerkiksi sairaalat, terveydenhuoltolaitokset ja veripalvelu, laboratoriot ja apteekit, etsintä- ja pelastuspalvelut, hätäpalvelut)
 • Elintarvikkeet (esimerkiksi elintarviketurvallisuus, tuotantovälineet, tukkujakelu ja elintarviketeollisuus)
 • Vesi (esimerkiksi padot, sekä veden varastointi, käsittely ja vesiverkostot)
 • Liikenne (esimerkiksi lentokentät, satamat, rautatiet, julkisen liikenteen verkot, liikenteenvalvontajärjestelmät)
 • Vaarallisten aineiden tuotanto, varastointi ja kuljetus (esimerkiksi kemialliset, biologiset ja radiologiset aineet, sekä ydinmateriaali)
 • Julkinen sektori (esimerkiksi peruspalvelut, laitokset, tietoverkot, omaisuuserät, sekä kansallisesti merkittävät paikat ja muistomerkit).

Yhteistyöterveisin
Mervi Tuominen, varhaiskasvatuspäällikkö

Takaisin ylös