Menu

13.3. Mäntsälän kunnan tiedote koronavirustilanteesta

Mäntsälän kunta on tiivistänyt varautumista koronaviruksen takia. Kunnan toimialat tarkistavat
sisäisiä toimintamallejaan, tiukentavat ohjeistuksiaan ja opastavat henkilöstöä epidemian varalle.

Kunta peruu tai siirtää tarvittaessa yleisötilaisuudet, toimialan oman harkinnan mukaisesti.
Välttämättömät kokoontumiset, kuten ylioppilaskirjoitukset, kunnanvaltuuston ja -hallituksen ja
lautakuntien kokoukset pidetään. Lisäksi työntekijöille on annettu suositus, että he osallistuisivat
vain välttämättömiin tilaisuuksiin ja käyttäisivät mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä
matkustamisen sijaan.

Valtioneuvoston ohjeen mukaisesti kunta suosittaa alueen työnantajia hyväksymään omalla
ilmoituksella työntekijän sairauspoissaolon. Sama suositus koskee myös sairaan lapsen hoitoa.
Mäntsälän kunta antaa suosituksen välttääkseen terveyspalvelujen mahdollisen
ylikuormittumisen sekä terveydenhoitoa vaativien, erityisesti sairastuneiden ja riskiryhmään
kuuluvien hoidon turvaamisen.

Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä on avannut alueensa asukkaille neuvontapuhelimen
koronavirustilanteeseen liittyen. Neuvontapuhelimen nauhoitettu tiedote auttaa kuntalaisia
numerossa 019 226 0099 vuorokauden ympäri. Tiedotteessa kerrotaan lyhyesti koronaviruksesta,
oireista ja hoitoon hakeutumisesta. Nauhoitetta päivitetään aktiivisesti tilanteen mukaan.

Ajankohtaista tilannetietoa kerätään ja viestitään kuntalaisille Keski-Uudenmaan
sotekuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa:

https://www.keski-uudenmaansote.fi/ajankohtaista/Koronavirustilannetietoa-kuntalaisille/

Jos epäilet koronavirustartuntaa, ole yhteydessä omaan terveysasemaan puhelimitse.
Aukioloaikojen ulkopuolella ole yhteydessä Päivystysapuun 116117. Mahdollisen tartuntavaaran
vuoksi lääkäri haastattelee sinut ensin puhelimitse, ja suunnittelee tarvittaessa siirtymisen
tutkimuksiin ja hoitoon erikoissairaanhoitoon yhteistyössä infektiolääkärin kanssa.

Mäntsälän kunta seuraa tilanteen etenemistä tarkoin yhdessä terveysviranomaisten kanssa ja
päivittää tietoja verkkosivuilleen. Asukkaiden kannattaa seurata Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) ja eri ministeriöiden sivuja ohjeistuksineen.

Kunta tiedottaa lisäksi asiakkaitaan ja kuntalaisia toimialakohtaisilla tiedotteilla.

Esko Kairesalo
Kunnanjohtaja

Takaisin ylös