Menu

13.3. Kasvatus- ja sivistyspalvelut tiedottaa – Koronavirus

Riihenmäen yhtenäiskoululla on perjantaina aamulla syntynyt epäily oppilaan sairastumisesta koronavirukseen (todettua tartuntaa ei ole). Oppilas sekä kaikki altistuneet on varotoimena välittömästi tapauksen ilmitullessa ohjattu kotiin. Kotiinlähetettyjen huoltajia on tiedotettu asiasta. Tämän lisäksi terveydenhuoltoviranomainen on määrännyt yhden oppilaan karanteeniin (todettua tartuntaa ei ole).  

Toimialalla huolehdimme käytettävissä olevin keinoin lasten, oppilaiden, opiskelijoiden ja hallinnonalan henkilöstön opiskelu- ja työympäristöstä sekä henkisestä hyvinvoinnista. Koulujen, varhaiskasvatuksen, kirjaston ja kansalaisopiston varautuminen eri tilanteisiin on käynnistetty ja suunnitelmia lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi laaditaan. Mäntsälän kasvatus- ja sivistyspalvelujen tehtävänä on omalta osaltaan tartuntataudin leviämisen torjuminen ja vaikutusten lieventäminen.

Toimenpiteitä ylioppilaskirjoitusten toteutumisen turvaamiseksi: 

• Lukio siirtyy koeviikkoja edeltävänä aikana 16.3-26.3.2020 etäopetukseen lähiopetustuntien osalta. To 26.3.2020 klo 13.10 siirrytään lukujärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen. Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan tämän hetken tiedon mukaan normaalisti.
• Perusopetuksen opetus lukion tiloissa: 

Ajalla 16.3.-26.3.2020 musiikin, espanjan ja saksan ryhmiä, joiden perusopetuksen opetus tapahtuu lukion tiloissa, järjestelyjä muutetaan seuraavasti: lukion opettajien kontaktit perusopetuksen oppilaisiin ja henkilökuntaan rajataan siten, että perusopetuksen oppilaiden opetus toteutetaan oppilaiden omalla koululla erityisjärjestelyin. Järjestelyistä sovitaan kyseisten koulujen rehtorien kanssa. Poikkeuksen muodostaa Riihenmäen koulun musiikin ryhmien opetus, joka jatkuu lukion musiikin luokassa. Oppilaat saavat tarkat ohjeet luokkaan siirtymisestä ja poistumisesta ennen 16.3.-26.3. pidettäviä oppitunteja.

Toimenpiteitä lakisääteisten varhaiskasvatuspalveluiden toteutumisen turvaamiseksi:

• Avoin päiväkoti suljetaan 16.3.2020 alkaen alustavasti 5.4.2020 saakka (3 viikkoa)
• Kerhotoiminta jää tauolle 16.3.2020 alkaen alustavasti 5.4.2020 saakka (3 viikkoa)

Avoimen ja kerhotoiminnan henkilökunta siirtyy työskentelemään päiväkoteihin turvaamaan lakisääteisen palvelun suorittamista esimiestensä määrittelemiin yksiköihin.

Suosittelemme lapsen jäämistä pois varhaiskasvatuksesta, mikäli osallistuminen ei ole huoltajien työn tai opiskelujen vuoksi välttämätöntä.

Koko toimialaa koskevia toimenpiteitä tartuntojen rajaamiseksi:

• Hallitus suosittelee kaikkia ulkomailta palaavia jäämään kahdeksi viikoksi pois töistä, koulusta ja päiväkodista. Kasvatus- ja sivistyspalveluissa toimitaan tämän suosituksen mukaisesti.
• Hallitus suosittelee yleisötapahtumien perumista yli 500 henkilön tapahtumien osalta sekä harkinnanvaraisesti myös sitä pienempien tapahtumien osalta. Kasvatus- ja sivistyspalveluissa toimitaan tämän suosituksen mukaisesti ja perutaan kaikki yleisötapahtumat (vanhempainillat, kevätjuhlat ym.) kevään ajalta. Myös retket ja leirikoulut sekä muu oman yksikön ulkopuolelle suuntautuva toiminta (kotimaa/ulkomaat) lasten/oppilaiden kanssa tulee jättää toteuttamatta. Yksiköihin kohdistuvat ulkopuolisten tahojen vierailut tulee peruuttaa/siirtää myöhempään ajankohtaan.

Tässä tiedotteessa annetut ohjeistukset ovat voimassa välittömästi kestäen toimintakauden 2020 loppuun (ellei aikatauluja ole tässä ohjeistuksessa muulla tavoin erikseen mainittu)

Keusoten alueella kuntalaisille on avattu neuvontapuhelin koronavirustilanteeseen liittyen. Neuvontapuhelimen nauhoitettu tiedote auttaa kuntalaisia numerossa 019 226 0099  vuorokauden ympäri.  Ajankohtaista tietoa löytyy myös osoitteesta: 

https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus

Hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Kotona ja kouluissa tulee ohjeistaa käsienpesun tärkeydestä ja yskimisen ohjeistuksesta. Lisätietoa ohjeistuksesta sekä ajankohtaista tietoa löydätte sekä Keusoten sivuilta että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta, osoitteesta https://thl.fi/fi/

Mikäli koulun oppilas määrätään karanteeniin, toteutetaan oppilaan opetus lähtökohtaisesti antamalla päivä- tai viikkotehtäviä sekä hyödyntämällä etäopetuksen mahdollisuuksia. Ensisijaisesti käytämme sähköisiä viestintävälineitä (Wilma, sähköposti). 

Lievissäkin hengitystieoireissa lapsen tulee jäädä kotiin. On erityisen tärkeää huomioida, että lapsi tai työntekijä ei ole sairaana koulussa, päiväkodissa tai työpaikalla. Huoltajan on tärkeää tiedottaa koulua tai päiväkotia heti, jos lapsi tai joku hänen lähipiirissään sairastuu koronavirukseen tai joutuu karanteeniin. Tiedottaminen tapahtuu parhaiten puhelimitse – ethän tule paikan päälle ilmoittamaan asiasta. 

Yhteistyöterveisin

Pekka Lintonen
sivistysjohtaja

Takaisin ylös