Menu

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. (ToTuL ja asetus 30.12.1997/1412)

Toimeentulotuen perusteet

Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on toimeentulotuen tarpeessa, eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloa omalla ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

Toimeentulotuen hakeminen

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta: www.kela.fi/toimeentulotuki.

Kunta voi lisäksi myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, jonka tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti kunkin asiakkaan erityistilanne huomioiden. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea varten asiakkaan on ensin pitänyt saada Kelan päätös perustoimeentulotuesta.

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kirjallisella lomakkeella

On tärkeää, että hakemus on huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu, ja että kaikki tarvittavat liitteet ja tositteet ovat mukana (kts. ohje). Tämä nopeuttaa asian käsittelyä.  

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen myöntää kunnan sosiaalitoimi. Lisätietoja asiasta saat omalta sosiaalitoimen työntekijältäsi.

Yhteystiedot

Aikuissosiaalityö
Lomakkeet

Takaisin ylös