Menu

Palveluasuminen ikäihmisille

Tehostettu palveluasuminen (tarkoitetaan ympärivuorokautista hoidon järjestämistä)
 
Tehostettua palveluasumista järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkailla on oma huone, wc- ja suihkutilat tai asunto ja lisäksi yhteisiä tiloja.
 
Tehostettuun palveluasumiseen sisältyy hoiva ja huolenpito sekä tarvittavat tukipalvelut kuten ateria-, siivous-  ja muut palvelut. Eräissä asumispalveluyksiköissä on käytössä myös lääkeannosjakelu.

Tehostetussa palveluasumisessa asiakas maksaa vuokran, ateriapalvelun, hoitomaksun, johon muut tukipalvelut sisältyvät tai tukipalveluista peritään erikseen asiakasmaksu yksiköstä riippuen. Lääkkeet asiakas maksaa itse.

SAS toiminta

Asukasvalinnat perustuvat Mäntsälän kunnan SAS-työryhmä arvioon asiakkaan ympärivuorokautisesta hoidon tarpeesta.

SAS tulee sanoista "selvitä – arvioi – sijoita" ja tarkoittaa moniammatillisen työryhmän ennaltaehkäisevää, ennakoivaa, kuntouttavaa, avohoitopainotteista ja monipuolista kokonaisarviota asiakkaan palveluntarpeesta ja tämänhetkisestä tilanteesta.
 
SAS-työryhmän ensisijaisena tavoitteena on selvittää (avohoidon) kotona asumisen mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä, arvioida asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarpeiden mukaisesti. Kotihoitoa pyritään järjestämään tehostetusti ennen pysyvää palveluasumis-/laitossijoitusta.  Elleivät avohoidon toimet enää riitä turvallisen kotona asumisen takaamiseen, tavoitteena on löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen palveluasumisen hoitopaikka.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt

Ostettu palveluasuminen Mäntsälän ja Pornaisten alueella

•    Mainiokoti Mäntsälä
•    Hoivakoti Onni
•    Onnentäyttymys

Kivistöntien palvelutalo
Aurinkomäen palvelukoti
Pellavakoti

Asiakasmaksut

Tehostetun palveluasumisen maksut (koostuvat) muodostuvat pääsääntöisesti vuokrasta, ateriapalvelun maksusta, tukipalvelumaksuista ja hoitomaksusta. Yksikkökohtaiset asiakasmaksut löydät kohdasta Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut.
 
Vuokra muodostuu asunnon/huoneen koosta/ m2 sekä yhteisten tilojen kohdentamisesta asukasta kohden. Tästä syystä vuokrien suuruudet vaihtelevat runsaasti eri asumisyksikköjen kohdalla. Eräissä yksiköissä sähkö ja vesi sisältyvät vuokraan ja joissakin ne on hinnoiteltu erikseen.
 
Ateriapalvelun hinta vaihtelee yksiköittäin. Ateriapalvelu sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen, iltapalan ja mahdollisesti tarvittaessa yöpalan.
 
Hoitomaksu sisältää perushoivan ja - hoidon. Tukipalvelu sisältää tarvittavan siivous-, pyykkipalvelun ja mahdollisten turvapalveluiden tai -välineiden käytön. Hoitomaksu ei sisällä lääkkeitä.
 
Hoitomaksu määritetään asiakkaiden bruttotulojen (eläkkeet, asumistuki, hoitotuki, vuokra-, osinko- ja korkotulot sekä muut mahdolliset tulot) mukaan siten, että bruttotuloista vähennetään 576 euroa ja ylijäävästä osasta hoitomaksuksi määräytyy 35% jäljelle jäävästä osuudesta. Käyttövara vuonna 2018 on 250,52 euroa eli hoitomaksua alennetaan tarvittaessa tämän mahdollistamiseksi. Käyttövara lasketaan asukkaan nettotuloista.

Asiakasmaksujen laskutus

Palveluasumisen maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.
 
Toimistosihteerit tarvitsevat asukkaaksi tulovaiheessa tulo- ja laskutustiedot hoitomaksun selvittämiseksi. Myös tulotietojen muuttuessa niistä tulee ilmoittaa mahdollisimman pian.
 
Asumis- ja hoitotuet Kelasta tulee selvittää ennen hoitomaksun määrittämistä.
 
Maksuihin on mahdollista sopia pankin kanssa suoraveloitusvaltuutus.

Kun tulet asukkaaksi palvelusasumiseen- mitä tulee tehdä?

Palveluasumiseen muuttamista voidaan rinnastaa muuttamiseen mihin tahansa asuntoon. Siksi muistettavat asiat ovat jossain määrin samoja kuin tavallisessakin muutossa.

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus tulee tehdä mahdollisimman pian asukkaaksi valinnan jälkeen. Vuokrasopimukseen kirjataan tärkeimmät henkilötiedot, tiedot asunnosta sekä vuokran määrästä ja maksamisesta.
Vuokrasopimuksen tekee ao. palveluyksikön osastonhoitaja tai palveluasumisyksikön edustaja.
 
Muistathan myös irtisanoa edellisen asuntosi vuokrasopimuksen välttääksesi monien vuokrien päällekkäisyyttä.

Muuttoilmoitus

Muuttoilmoitus tai postinjakelun keskeytys kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta posti tulee oikeaan osoitteeseen halutusta päivämäärästä lähtien.
Muuttoilmoituksen postille ja/tai maistraatille voi tehdä internetissä. Muuttoilmoitus maistraatille ja postille tehdään postin verkkopalvelussa, jossa voi lisäksi päivittää myös muut yhteystiedot postille. Tämä vaatii tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla, postin käyttäjätunnuksella tai kansalaisvarmenteella (esim. sirullisella henkilökortilla).
 
Puhelimitse muuttoilmoituksen voi tehdä numerossa 0295 535 535 (pvm/ppm) ma-pe 8-16.15. Jonottaminen on maksullista. Puhelimitse voi tehdä ilmoituksen itsestään ja samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistä.
 
Kirjallisen muuttoilmoituslomakkeen saat postista tai maistraatista. Helpointa se on tehdä sähköisesti netissä oh. linkin kautta.

Kelan eläkkeensaajan asumistuki

Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa ja olet pienituloinen

65 vuotta täyttänyt tai nuorempi kuin 65 vuotta ja saat eläkettä, joka oikeuttaa asumistukeen

Jos sinä ja puolisosi saatte molemmat eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä tai korvauksia tai olette täyttäneet 65 vuotta, haette eläkkeensaajan asumistukea yhteisesti. Tällöin Kela maksaa tuen teille puoliksi. Eläkkeensaajan asumistuen määrään vaikuttavat monet seikat mm. eläketulot, muut tulot, kiinteä ja muu varallisuus, asunnon koko, talouden koko jne.

Kelan eläkettä saavan hoitotuki

Palveluasumiseen muuttovaiheessa kannattaa hakea tai tarkistaa eläkettä saavan hoitotuki, koska toimintakyvyn muutokset ovat vaatineet palveluasumista ja lisääntynyttä hoivaa ja huolenpitoa. Myös muuttuneet hoito- ja palvelumaksut saattavat oikeuttaa siihen, että hoitotukea voidaan mahdollisesti korottaa.

Suoramaksusopimus pankin kanssa

Palveluasumiseen liittyy maksuja mm. vuokra, ateria- ja hoitomaksu, jotka toistuvat kuukausittain. Tällöin laskujen maksun helpottamiseksi olisi suotavaa solmia pankin kanssa suoramaksusopimus.

Apteekki ja lääkkeiden annosjakelu

Palveluasumisessa asukas maksaa itse lääkkeensä. Lääkkeitä hakevat apteekista joissakin, varsinkin kiireellisissä ja muutostapauksissa, myös hoitajat. Siksi on tärkeää solmia läheisen apteekin kanssa suoraveloitussopimus.
 
Joissakin palveluasumisen yksiköissä on siirrytty lääkehuollossa lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu parantaa asiakasturvallisuutta ja lääkehoidon hallintaa usealla eri tavalla. Annospussit tarkastetaan lääkejakelukeskuksessa koneellisesti, valokuvataan ja tarvittaessa korjataan. Lääkkeiden annosjakelupalvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista pakattuina kerta-annospusseihin 2 viikoksi kerrallaan. Annospussien mukana tulee aina asiakkaalle/ hoitoyksikölle myös ajan tasalle laitettu ANJA-lääkityskortti. Palveluun sisältyy myös lääkityksen tarkistus. Palvelu vähentää lääkehävikkiä ja usein myös pienentää lääkemenoja.
 
Annosjakelua varten on solmittava apteekin kanssa asiakassopimus, jossa asiakas allekirjoituksellaan suostuu henkilö- ja lääkitystietojensa antamiseen annosjakeluyksikölle.
 
Mitä asukkaan tulee itse kustantaa palveluasumisessa?

Hoito- ja ateriamaksun ulkopuolisina hankintoina asukkaan tulee kustantaa mm. seuraavat aineet, tavarat ja palvelut:

•    lääkkeet
•    terveyskeskuksen palvelut (käynti- ja päivystysmaksut, vuodeosasto-, hammashoito- ym. maksut)
•    erikoissairaanhoidon palvelut (pkl- ja osastohoito)
•    henkilökohtaisen hygienian tarvikkeet (shampoot, hoitoaineet, suihkugeelit, hampaiden hoitotuotteet, vartalovoiteet, erikoisvoiteet jne.)
•    henkilökohtaiset palvelut (parturi, hiustenhoito, jalkahoitaja-, silmälääkäri-, hammaslääkäri- ja muut erikoislääkäripalvelut)
•    silmälasit, hammasproteettiset valmisteet
•    matkustus- ja kuljetusmaksut (ambulanssin omavastuut, vierailu- ja muut matkustuskustannukset)
•    henkilökohtaiset vaatteet (nämä pyydetään nimikoimaan ennen palveluasumiseen tuomista)
•    apuvälineitä voi kysyä fysioterapian apuvälinelainauksesta

Tarkemmat ohjeet antaa jokainen yksikkö erikseen.

Kalustaminen

Palveluasumisen yksiköissä osassa on valmiiksi kalustetut huoneet ja osassa huone/asunto kalustetaan täysin asiakkaan omilla kalusteilla. Kalustamisessa pyydetään ottamaan huomioon asumistilojen turvallisuus ja esteettömyys sekä hoitoprosessien vaatimat tilantarpeet. Myös huonekalujen valinnassa on tärkeää ottaa huomioon toimintakyvyn asettamat vaateet mm. korkeajalkaiset tuolit, tukevat vuoteet, liukumattomat matot jne.
 
Tarkemmat tiedot kalustuksesta yksiköistä ja osastonhoitajilta.

Hoivatyön kirjaaminen asumispalveluissa

Hoivatyön kirjaaminen sähköiseen potilas- ja asiakasjärjestelmään (Pegasos) varmistaa asiakkaan hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta. Kirjauksissa keskitytään hoidon kannalta oleellisiin asioihin. Niissä ilmenee hoidon ja huolenpidon suunnitelmat, valitut toimenpiteet, hoitotyön toiminta ja näiden vaikutukset asiakkaan vointiin sekä yleiset toimintakyvyn kuvaukset.
 
Hoitotyön kirjaamisen kautta tuetaan oleellisen asiakastiedon siirtymistä työvuorosta toiseen. Hoivatyön kirjaaminen on osa moniammatillista toimintaa, tällöin pystytään hyödyntämään muiden ammattiryhmien kirjauksia. Tärkeätä on tiedon välittyminen myös hoitopaikasta toiseen asiakasturvallisuuden takaamiseksi.
 
Palveluasumisessa noudatetaan lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja siksi palveluasumiseen saapuvalta asiakkaalta pyydetään suostumus asiakastietojen kirjaamiseen ja tietojen välittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.
 
     

Takaisin ylös