Menu

Rintamaveteraanien etuudet

Asiakasmaksua ei peritä rintamatunnuksen omaavilta henkilöiltä seuraavista palveluista:

  • Kotisairaalan käynnit
  • Lääkäripalvelun päivystysmaksu
  • Lääkäripalvelun käyntimaksu

Asiakasmaksua ei peritä rintamatunnuksen omaavilta eikä heidän puolisoiltaan siinä tapauksessa, kun veteraanin puoliso käy lääkärikontrollissa saadakseen kuntoutussuunnitelman laadituksi kuntoutusjaksoa varten yhdessä veteraanipuolisonsa kanssa.

  • Hoitajan käyntimaksu

Asiakasmaksua ei peritä sotiemme veteraaneilta käynneiltä, jotka liittyvät mm. sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lähihoitajan kiireellisiin vastaanottokäynteihin, haavahoitoihin, sairaslomatodistuksiin eikä terveysneuvontakäynneistä.

  • Erikoislääkärin poliklinikkamaksu
  • Fysioterapia
  • Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain mukainen todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.

  • Sarjassa annettava hoito

Lääkinnällinen kuntoutus, toimintaterapia, jalkahoito tai -terapia, dialyysihoito, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö sekä muusta vastaavasta hoidosta.

  • Lääkärintodistus

Rintamaveteraaneilta ei peritä kuntoutuksen lääkärilausunnon maksua. Rintamaveteraanien puolisot ovat vapautettuja kuntoutuksen lääkärilausunnon maksusta siinä tapauksessa, kun veteraanin puoliso käy lääkärikontrollissa saadakseen kuntoutussuunnitelman laadituksi kuntoutusjaksoa varten yhdessä veteraanipuolisonsa kanssa.

 

Rintamaveteraanien kuntoutus ja tukipalvelut Ohje 2018

Rintamaveteraanien kuntoustus ja kotona asumista tukevat palvelut, ohje 2018

Takaisin ylös