Menu

Kuntoutus

Kuntoutukseen oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa.

Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan. Kuntoutuksen tulee olla säännöllistä ja suunnitelmallista. Tavoitteena on, että rintamaveteraanit saavat kuntoutusta säännöllisesti vuosittain.

Rintamaveteraanien kuntoutus voidaan toteuttaa laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena tai avokuntoutuksena. Päivä- tai muu avokuntoutus on ensisijainen kuntoutusmuoto silloin, kun se on kuntoutuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista. Rintamaveteraanille voidaan myös toteuttaa monimuotoinen kuntoutus esim. laitos- ja/tai avokuntoutuksena asetuksen ja määrärahan sallimissa rajoissa. Myös laitoshoidossa ja perhehoidossa asuvalla veteraanilla on oikeus saada edellä mainittua kuntoutusta.

Rintamaveteraanille ja hänen puolisolleen ei aiheudu kuntoutuksesta kustannuksia. Kunta maksaa rintamaveteraanin kuntoutuskustannukset ja Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutusmatkoista aiheutuvat kulut kokonaisuudessaan.

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutuksella tarkoitetaan laitoksessa vietettyä kuntoutusjaksoa, johon kuuluu kuntoutuksen lisäksi majoitus ja täysihoito.

Valtiokonttori on kilpailuttanut rintamaveteraanien laitoskuntoutuksen palveluntuottajat. Kunta hankkii kuntoutuksen Valtiokonttorin sopimustoimittajalta. Kunta voi myös vaihtoehtoisesti järjestää kuntoutuksen omassa terveyskeskuksessaan tai erikoissairaanhoidon palveluyksikössä.

Avokuntoutus

Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat erilaiset terapiat esimerkiksi fysioterapia, toimintaterapia, jalkahoito, hieronta tai muu yksilölliseen tarpeeseen perustuva terapia tai psykososiaalinen tuki, esimerkiksi yksilöllinen keskustelutuki tai toiminnallinen tuki. Avokuntoutus voidaan toteuttaa myös ryhmäkuntoutuksena.

Avokuntoutusta voidaan toteuttaa esimerkiksi terveyskeskuksessa, sairaalassa, tehostetussa palveluasumisessa, palvelu- ja päiväkeskuksessa, kuntoutuslaitoksessa tai hankkia se yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/90) 2 §:ssä tarkoitetulta palvelun tuottajalta tai itsenäiseltä ammatinharjoittajalta.

Avokuntoutus on mahdollista toteuttaa myös rintamaveteraanin kotona (kotikuntoutus), jos se on hänen terveydentilansa vuoksi tarpeen. Kotikuntoutuksella tarkoitetaan kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa, kuten palvelutalossa, tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa annettavaa avokuntoutusta.

Tiedustelut ja hakeminen

Kuntoutukseen voi hakea pitkin vuotta.

Kuntoutushakemuksen tekee rintamaveteraani tai hänen valtuuttamansa henkilö, myös aviopuolison kuntoutuksen osalta. Kirjallisen aloitteen kuntoutukseen voi tehdä rintamaveteraanin puolesta myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen.

Kuntoutukseen pääsemiseen riittää rintamaveteraanin palvelutarpeen arviointi. Lääkärinlausunto tulee hankkia, jos rintamaveteraanin terveydentila sitä vaatii tai toimintakykyluokkaa ei ole määritelty tai se joudutaan määrittelemään uudestaan.

Vanhustyön suunnittelija
Marianne Heinola
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
040 3145 742
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Asumispalvelukoordinaattori
Maritta Mitronen
Kaakkumäentie 1-3, 04600 Mäntsälä
0403146790
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoa:
Valtiokonttori
Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 VALTIOKONTTORI
p. (09) 7725 8200

 

 

Rintamaveteraanien kuntoutus ja tukipalvelut Ohje 2018

Rintamaveteraanien kuntoustus ja kotona asumista tukevat palvelut, ohje 2018

Takaisin ylös