Menu

Odotusajat palveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Laki ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn tukemisesta eli Vanhuspalvelulaki 26 § velvoittaa kunnat julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö saa hakemansa palvelut. STM:n ohjeen mukaan palvelun odotusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Mustijoen (Mäntsälä – Pornainen) sosiaali- ja terveystoimi julkaisee tiedot vähintään puolivuosittain kuntien verkkosivuilla ja kuntien virallisilla ilmoitustauluilla.Muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.1.2016 – 30.6.2016 tilanne

PALVELU (Mäntsälä)KESKIMÄÄRÄINEN ODOTUSAIKA
Palvelutarpeen arviointi 1-7- vuorokautta
Kotihoito 1-7 vuorokautta
Omaishoidontuki

Kriteerit täyttäneille myönnetty hakemiskuukauden alusta

Ympärivuorokautinen hoito Keskimäärin 30 vrk
PALVELU (Pornainen) KESKIMÄÄRÄINEN ODOTUSAIKA
   
Palvelutarpeen arviointi 1-7- vuorokautta
Kotihoito 1-7- vuorokautta
Omaishoidontuki Kriteerit täyttäneille myönnetty hakemiskuukauden alusta
Ympärivuorokautinen hoito Keskimäärin 9 vrk

 

Muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.7.2016 – 31.12.2016 tilanne

PALVELU (Mäntsälä) KESKIMÄÄRÄINEN ODOTUSAIKA
Palvelutarpeen arviointi 1-7- vuorokautta
Kotihoito 1-7- vuorokautta
Omaishoidontuki Kriteerit täyttäneille myönnetty hakemiskuukauden alusta
Ympärivuorokautinen hoito Keskimäärin 31 vrk
PALVELU (Pornainen) KESKIMÄÄRÄINEN ODOTUSAIKA
Palvelutarpeen arviointi 1-7- vuorokautta
Kotihoito 1-7- vuorokautta
Omaishoidontuki Kriteerit täyttäneille myönnetty hakemiskuukauden alusta
Ympärivuorokautinen hoito

Keskimäärin 34 vrk

 

Muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.1.2017 – 30.6.2017 tilanne

PALVELU (Mäntsälä) KESKIMÄÄRÄINEN ODOTUSAIKA
Palvelutarpeen arviointi 1-7- vuorokautta
Kotihoito 1-7- vuorokautta
Omaishoidontuki Kriteerit täyttäneille myönnetty hakemiskuukauden alusta
Ympärivuorokautinen hoito Keskimäärin 9 vrk
PALVELU (Pornainen) KESKIMÄÄRÄINEN ODOTUSAIKA
Palvelutarpeen arviointi 1-7- vuorokautta
Kotihoito 1-7- vuorokautta
Omaishoidontuki Kriteerit täyttäneille myönnetty hakemiskuukauden alusta
Ympärivuorokautinen hoito

Keskimäärin 12 vrk

Takaisin ylös