Menu

Päivätoiminta ikääntyneille

Ikääntyneiden päivätoiminta on ryhmämuotoista toimintaa jota järjestetään Kivistöntien palvelutalossa kolmena päivänä viikossa. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea mäntsäläläisten ikääntyneiden ja muistisairaiden kotona asumista sekä ennaltaehkäistä ympärivuorokautiseen hoitoon joutumista.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Päivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti kotihoidon säännöllisen palvelun piirissä oleville asiakkaille tai kotihoidon kriteerit täyttäville joita omainen/ yksityinen auttaa ja omaishoidon asiakkaille vaihtoehtona lakisääteisille vapaapäiville.

Asiakkaalle jonka toimintakyky on alentunut, ja hän ei kykene osallistumaan kodin ulkopuolelle järjestettyyn muuhun toimintaan.
Poikkeus: Mäntsälän vanhustentaloilla asuville asiakkaille ei myönnetä Kivistöntien palvelutalon päivätoimintaa, koska vanhustentaloilla asuville järjestetään vanhusten kerhoja.

Miten päivätoimintaan haetaan?

Kirjallisella hakemuksella. Hakemuksia on kotihoidossa ja palveluohjaajalla. Kotihoidon asiakkaat hakevat palvelua olemalla yhteydessä oman alueensa hoitajaan ja muut asiakkaat ovat yhteydessä palveluohjaajaan. Kunnan työntekijä täyttää hakemuksen asiakkaan/ omaisen kanssa yhdessä, tekee asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseen tarvittavat testit RaVa, MMSE, GDS. Hakemuksen täyttämisen yhteydessä tarkistetaan kriteereiden täyttyminen. Kriteerit täyttävän asiakkaan tiedot toimitetaan päivätoiminnan ohjaajille, ja he sopivat asiakkaan/omaisen kanssa palvelun aloittamisesta. Hakemukseen annetaan aina kirjallinen palvelupäätös, päätös on myönteinen tai kielteinen.  

Mitä maksaa ja mitä sisältää?

Päivätoimintamaksu on 15,30 euroa. Päivä sisältää ohjatun toiminnan, aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin. Kuljetus maksaa 3,60/ suunta. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Päivätoimintaan ei kuulu saunapalvelua.

Päivän kesto on noin kuusi tuntia (klo 8.30–14.30). Päivä sisältää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa eri vuodenaikojen mukaan vaihdellen.

Lisätietoja palvelusta:
Palveluohjaaja puh. 040 314 5741

 

Ikäihmisten palvelut

Päivätoiminnan myöntämiskriteerit

Takaisin ylös