Menu

Ikäihmisten perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä osa- tai ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat ikäihmisen tarpeet. Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista tai osavuorokautista.  Jatkuvaa perhehoito on silloin, kun ikäihminen asuu pysyvästi perhehoitajan kanssa. Lyhytaikaisessa perhehoidossa ikäihminen asuu perhehoitajan kanssa yhtäjaksoisesti enintään 14 vuorokautta. Muun ajan ikäihminen asuu muualla.  Lyhytaikainen perhehoito voi olla intervallityyppistä esim. yhden 7 vuorokauden jakson kerran kuukaudessa toistuvaa tai esimerkiksi omaishoitajan vapaan aikana tapahtuvaa. Osavuorokautinen perhehoito voi olla esimerkiksi päivähoitotyyppistä sovittuina päivänä tapahtuvaa perhehoitoa.

Perhehoito toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Koska perhehoito on avohoitoa, perhehoidossa oleva ikäihminen on oikeutettu saamaan esimerkiksi kotihoidon palveluja.

Perhehoito tarjoaa ikäihmiselle pysyvät ihmissuhteet. Koti elinympäristönä mahdollistaa ikäihmiselle arjen toimiin osallistumisen omien voimavarojen puitteissa. Lähes kaikilla perhehoitoon tulevilla ikäihmisillä on jokin muistisairaus. Perhehoito sopii myös ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä tai turvattomuutta. Perhehoitoa voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa ikäihminen on esim. sairaalahoidon jälkeen toipilaana ja tarvitsee tukea ennen kotiutumistaan.

Lisätietoa

Palveluohjaaja Liisa Sulopuisto p. 040 314 5741
liisa.sulopuisto (at)mantsala.fi
Vanhustyön suunnittelija Marianne Heinola p. 040 314 5742
marianne.heinola(at)mantsala.fi

Esite ja lomake

Ikäihmisten perhehoito esite

Ikäihmisten perhehoitajaksi hakevan perustietolomake

Takaisin ylös