Menu

Ikäihmisten perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä osa- tai ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat ikäihmisen tarpeet. Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista tai osavuorokautista.

Lisätietoja ikäihmisten perhehoidosta:

Perhehoidon koordinaattori Sarianne Jyrkkänen, p. 040 664 6162
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Takaisin ylös