Menu

Kotokartanon kotiinkuntoutus- ja vuorohoitoyksikkö

Kotokartanossa toimii 11-paikkainen lyhytaikaista hoitoa tarjoava kotiinkuntoutus- ja vuorohoitoyksikkö.

Kotiinkuntoutusyksikkö

Kotiinkuntoutusyksikön tarkoituksena on antaa kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää tukea asiakkaille, joiden toimintakyky on tilapäisesti alentunut. Kuntoutusjakson tavoitteena on asiakkaan turvallinen kotiutuminen omaan kotiin.

Kotiinkuntoutusyksikköön tullaan ensisijaisesti terveyskeskuksen vuodeosastolta tai sairaalasta sen jälkeen, kun sairaalahoidon tarvetta ei enää ole. Hoitava yksikkö arvioi kuntoutustarpeen ja sopii kotiinkuntoutusyksikön kanssa mahdollisesta siirrosta.

Vuorohoito

Vuorohoito on tarkoitettu ensisijaisesti kotona asuvalle, omaishoitajan hoidossa olevalle ikäihmiselle. Hoidon tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja omaishoitajan jaksamista työssään. Vuorohoitoa järjestetään myös erityisin perustein kotona asuville ikäihmisille.

Vuorohoitoon haetaan erillisellä hakemuksella, jonka täyttää yksikön työntekijä asiakkaan ja omaisen kanssa. Lyhytaikaishoidon päätös tehdään Mäntsälän yksikön SAS-työryhmässä. Kun lyhytaikaishoitoa myönnetään, hoitoyksikössä suunnitellaan hoitojaksot. Tiedot varatuista hoitojaksoista postitetaan asiakkaan/omaisen kotiin tai asiasta sovitaan puhelimitse. 

Asiakasmaksut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän päättämät asiakasmaksut vuodelle 2019 löydät Asiakasmaksut-sivulta (linkki).

Yhteystiedot

Osoite: Kaakkumäentie 1-3, 04600 Mäntsälä

Hoitajat, puh. 040 314 5961 

Asiantuntija sairaanhoitaja, puh. 040 314 5044 

Osastohoitaja, puh. 040 314 5159  

Takaisin ylös