Menu

Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella. Liikkumisen tuki on tarkoitettu jokapäiväisen elämään kuuluvien asioiden hoitamista varten.

Matkojen enimmäismäärä on 10 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Tehostetussa palveluasumisessa asuvalle voidaan myöntää pääsääntöisesti 2-4 matkaa kuukaudessa, koska asumispalveluun sisältyvien palvelujen vuoksi välttämättömien asioimismatkojen tarve on pienempi.

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiointi-, virkistys ja vapaa-ajan matkoihin. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaanhoitoon liittyviin matkoihin, joihin on mahdollisuus saada korvaus Kansaneläkelaitokselta (www.kela.fi).
Kuljetustukipäätökset tehdään määräajaksi tai toistaiseksi voimassa oleviksi. Omavastuuosuutena matkoista peritään kilometrien mukaisen linja-autotaksan suuruinen maksu.

Myöntämisen perusteet

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, joiden kotikuntalain mukainen kotikunta on Mäntsälä tai Pornainen.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää asioimismatkoihin Mäntsälän ja Pornaisten kunnan alueella. Niiden kunnan rajalla asuvien henkilöiden osalta, joiden asioimismatka on naapurikunnan puolelle lyhyempi kuin oman kunnan keskustaan, hyväksytään matkustaminen myös naapurikunnan alueella. Tämä mainitaan päätöksessä.

Hakumenettely

Kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalvelujen hakulomakkeella. Hakemukseen tulee liittää enintään puoli vuotta vanha lääkärinlausunto tai terveydenhuoltohenkilön lausunto, jossa on kuvailtu hakijan liikkumis- ja toimintakykyä. Lisäksi hakemukseen tarvitaan tuloselvitys hakijan ja puolison tuloista ja talletuksista. Liitteitä ei tarvita, jos nämä tiedot ovat jo päätöksentekijän käytettävissä, eikä niissä ole tapahtunut muutoksia.

Tulorajat sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun:

Henkilöluku 1 2
Nettotulot €/kk 1100,00 €/kk 1950,00 €/kk
Talletukset 3000,00 € 5000,00 €
Hakemuksen palautus:
Mäntsälän kunta / Sosiaaliohjaaja 
Mustamäentie 42, 
04600 Mäntsälä

Lisätietoja voi kysyä sosiaaliohjaajalta, puh. 040 314 5801.

 

 

 

 

 

 

 


 

Lomakkeet

Kuljetuspalveluhakemus (.pdf)

Lääkärintodistus (.doc)

Myöntämisperusteet 2017(.pdf)

Takaisin ylös