Menu

Kotihoito

Kotihoidon palvelut tukevat kuntalaisten asumista kotona. Kotihoito tukee asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei itse suoriudu sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Tavoitteena on edistää asiakasta selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Kotona asumista tuetaan myös erilaisten tukipalveluiden avulla. Kotihoidon palveluihin ei kuulu siivouspalvelut.

Kotihoitoa voi saada tarvittaessa seitsemänä päivänä viikossa, myös pyhäpäivinä. Yöhoitoa on mahdollista saada Mäntsälän keskusta-alueella 1–2 kertaa yössä.

Miten voin saada kotihoidon palvelua?

Ennen palveluiden myöntämistä suoritetaan kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi. Palveluiden tarve arvioidaan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien kotihoidon myöntämisperusteiden mukaisesti.

Hakiessanne kotihoidon palvelua ensimmäisen kerran, ottakaa yhteyttä Palvelunohjausyksikköön:

Palvelunohjausyksikkö
ma–pe klo 8–15
puh. 040 314 6712

Maksut

Kotihoidon palvelu on maksullista palvelua. Maksu määräytyy palveluiden tuntimäärän ja asiakkaan tulojen mukaan. Säännöllisen kotihoidon hinta lasketaan prosentteina tulorajan ylittävästä osuudesta sosiaalihuoltoasetuksen mukaan.

 

Kotihoidon asiakasmaksulaskuri

Huom: Laskurin antama loppusumma on vain antamiisi tietoihin perustuva arvio. Pariskunnalla vain avunsaajan tulot vaikuttavat ja valitaan 1 hengen talous.

Talouden koko

Arvioitu kuukausimaksu kotihoidosta on noin euroa.

 

Kotihoidon yhteystiedot

Kotihoidon palvelujen myöntäminen - myöntämisperusteet

Takaisin ylös