Menu

Ikäihmisten palvelut

Vanhustyön lähtökohdat

Mäntsälässä vanhustyötä ohjaavat seuraavat perusarvot:

  • Palvelut tarjotaan niin, että ikääntyneet voivat asua asuinpaikasta riippumatta mahdollisimman pitkään toimintakyvyn heiketessäkin omassa kodissaan – huomiota kiinnitetään ennaltaehkäisyyn.
  • Arvostetaan ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta ja oikeutta vaikuttaa omiin palveluihinsa antamalla riittävästi tietoa päätöksentekoa varten.
  • Keskeisenä tavoitteena on sairauksien laadukas hoito ja hyvä elämä.
  • Kaikissa palvelumuodoissa pidetään yllä asiakkaiden omatoimisuutta aktivoivalla työotteella ja lisätään sitä tarvittaessa kuntoutuksella.
  • Omaiset ovat merkittävä ja arvokas voimavara vanhustyössä, ja heidän jaksamistaan tuetaan. Kunnan palveluja suunnataan sinne, missä asiakkaiden omatoimisuus ja omaisten tuki eivät riitä.

UUTTA! Olemme ottaneet käyttöön sähköisen eTerveys-portaalin. eTerveys on Mustijoen sosiaali- ja terveyspalveluiden suojattu sähköisen asioinnin palvelu, jonka kautta voi hoitaa terveyspalveluihin liittyvää asiointia. Lisätietoa palvelusta löydät sähköisen asioinnin sivustolta

Ajankohtaista

Ikäpoliittinen ohjelma

Kuljetuspalvelut Keski-Uudellamaalla 1.7.2018 alkaen

Vanhuspalvelujen esite

Kuvaa klikkaamalla avaat mustijoen seniorioppaan

 

UUTTA!

Terveydenedistämisen esite

hyvinvointia ja virkeytta

Takaisin ylös