Menu

Ikäihmisten palvelut

Vanhustyön lähtökohdat

Mäntsälässä vanhustyötä ohjaavat seuraavat perusarvot:

  • Palvelut tarjotaan niin, että ikääntyneet voivat asua asuinpaikasta riippumatta mahdollisimman pitkään toimintakyvyn heiketessäkin omassa kodissaan, huomiota kiinnitetään ennaltaehkäisyyn.
  • Arvostetaan ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta ja oikeutta vaikuttaa omiin palveluihinsa antamalla riittävästi tietoa päätöksentekoa varten.
  • Keskeisenä tavoitteena on sairauksien laadukas hoito ja hyvä elämä.
  • Kaikissa palvelumuodoissa pidetään yllä asiakkaiden omatoimisuutta aktivoivalla työotteella ja lisätään sitä tarvittaessa kuntoutuksella.
  • Omaiset ovat merkittävä ja arvokas voimavara vanhustyössä, ja heidän jaksamistaan tuetaan. Kunnan palveluja suunnataan sinne, missä asiakkaiden omatoimisuus ja omaisten tuki eivät riitä

UUTTA! Olemme ottaneet käyttöön sähköisen eTerveys -portaalin. eTerveys on Mäntsälän kunnan / Mustijoen perusturvan terveydenhuollon suojattu sähköisen asioinnin palvelu, joka tarjoaa sähköisiä terveyspalveluita Lue lisää täältä

Ajankohtaista

Ikäpoliittinen ohjelma

Ikäinfo Mäntsälä 21.3 ja 16.5.18

 

Vanhuspalvelujen esite

Kuvaa klikkaamalla avaat mustijoen seniorioppaan

 

UUTTA!

Terveydenedistämisen esite

hyvinvointia ja virkeytta

Takaisin ylös