Menu

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Keski-Uudenmaan kunnat Mäntsälä, Pornainen, Tuusula ja Nurmijärvi sekä Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit perustivat kesäkuussa 2017 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän. Kuntayhtymän tavoitteena on alueellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtenäistäminen ja kehittäminen valtakunnallista maakunta- ja sote-uudistusta silmällä pitäen.

​​​​​Sote-palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu on 1.1.2019 alkaen kuntayhtymällä

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2018 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle. Kuntayhtymän tehtävänä on ollut järjestää jäsenkuntiensa 200 000 asukkaan väestöpohjalle yhdenvertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Järjestäjän roolissa kuntayhtymä on vastannut siitä, että lailla säädetyt palvelut ja velvoitteet tulevat säännösten mukaisesti hoidetuksi.

Toukokuussa 2018 sekä Mäntsälän että Pornaisten kunnanvaltuustot tekivät päätöksen myös palveluiden tuotantovastuun siirtämisestä kuntayhtymälle. Kaikki Keski-Uudenmaan kunnat tekivät saman päätöksen. 

Kuntayhtymä vastaa siis edelleen vuoden 2018 loppuun jäsenkuntiensa sote-palveluiden järjestämisestä ja 1.1.2019 alkaen myös palveluiden tuotannosta.

Muutoksen taustalla on ollut halu vahvistaa alueen asemaa valtakunnallisessa maakunta- ja sote-uudistuksessa sekä kehittää alueelle tasavertaisemmat ja asukkaiden tarpeita vastaavat palvelurakenteet. Keski-Uudenmaan alueella on paljon hyviä kuntakohtaisia käytäntöjä, jotka halutaan kaikkien kuntien asukkaiden saataville. Tätä kehitystyötä tehdään yhdessä kuntien, kuntayhtymän ja kuntalaisten kanssa.  

Tutustu kuntayhtymän toimintaan Keski-Uudenmaan soten verkkosivuilla. 
 

k u sote logo 

 

 

Ajankohtaista

Valinnanvapauskokeilun valintaportaali

Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilun valintaportaali

Takaisin ylös