Menu

Tietosuoja

Palveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan ja oikeusturvan takia on tärkeää, että kunta käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Henkilötietojen käsittelyä ohjaava lainsäädäntö on 25.5.2018 alkaen Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679). Tietosuoja-asetusta sovelletaan sellaiseen kunnan toimintaan, jossa käsitellään henkilötietoja. Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa asiakkaiden oikeuksia ja henkilötietojen suojaa.

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen myötä monet tietosuojaperiaatteet säilyvät ennallaan, mutta muutos tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjän (kunta) on varauduttava. Rekisterinpitäjän on mm. huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaisesti henkilötietoja on

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
  • käsiteltävä ja kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivitettävä aina tarvittaessa – epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on oikaistava tai poistettava viipymättä
  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten.

Rekisteröityä (asiakas) henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ohjaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava (sosiaali- ja terveyspalvelut) Erja Heikkinen, puh. 040 314 5955 tai sähköposti erja.heikkinen(at)keusote.fi

Huomioithan, että suojaamattomalla sähköpostiyhteydellä ei tule toimittaa henkilötunnusta tai arkaluontoisia, esimerkiksi terveydentilaan tai sosiaalipalvelujen asiakkuuteen liittyviä tietoja.

Takaisin ylös