Menu

Terveysaseman vaihtaminen

Kuntalaisten mahdollisuus kiireettömän hoitopaikan valintaan laajenee 1.1.2014 (Terveydenhuoltolaki 2010/1326)

Uuden terveydenhuoltolain mukaan 1.1.2014 alkaen henkilö voi valita koko maan terveysasemista sen, jolta saa perusterveydenhuollon palvelut. Samanaikaisesti voi valita vain yhden terveyskeskuksen terveysaseman. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Hoitovastuu säilyy valitulla terveysasemalla, kunnes potilas ilmoittaa uudesta vaihdosta.

Terveysaseman valinnasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus
Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Terveysaseman vaihto on henkilökohtainen. Mikäli muut perheenjäsenet haluavat vaihtaa terveysasemaa, tulee jokaisesta perheenjäsenestä tehdä oma kirjallinen vaihtoilmoitus.

Tulosta vaihtoilmoitus täältä

Kiireettömän hoidon vapaan valinnan piiriin kuuluvat palvelut
Hoitopaikan valinta koskee kaikkia perusterveydenhuollon palveluita terveysneuvontaa ja -tarkastuksia, sairaanhoidonpalveluita, suunterveydenhuollonpalveluita, ehkäisy-, äitiys- ja lasten neuvolapalveluita sekä avohoidon kuntoutuksen palveluita ja hoitotarvikejakelua.

Vapaan valinnan piiriin kuulumattomat palvelut
Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Kiireellinen hoito
Kiireellinen hoito annetaan minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluissa.

Erikoissairaanhoito
Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.
 
Matkat korvataan lähimmän hoitopaikan mukaisesti
Potilaan valitessa hoitopaikan oman kuntansa ulkopuolelta Kela voi myöntää matkakorvausta enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta henkilö voisi tarvitsemansa hoidon tosiasiallisesti saada.

Takaisin ylös