Menu

Sosiaali- ja terveystoimen arkistopalvelut

Potilaskertomusarkisto

Potilaat ja huoltajat voivat pyytää omia tai huollettaviensa potilaskertomustietoja. Pyyntö pyydetään tekemään oheisella asiakirjojen tilauslomakkeella (pdf). Pyyntö tulee osoittaa tai postittaa potilastoimistoon.

Sähköisestä potilastiedon arkistosta löytyvät Mäntsälän kunnan / Mustijoen sosiaali- ja terveyspalveluiden kirjatut potilastiedot 4.6.2014 lähtien. Tutustu palveluun ja tarkastele omia tietojasi Omakanta-palvelussa.
 
Lisätietoja
Mäntsälän terveysasema
Potilastoimisto
Kivistöntie 14
04600 Mäntsälä
Puh. (019) 264 5000
Faksi (019) 688 1112

 

Mustijoen sosiaali- ja terveyspalveluiden päätearkisto

Mustijoen sosiaali- ja terveyspalveluiden päätearkisto vastaa toimialansa pitkään (yli 10 vuotta) ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen arkistoinnista ja antaa tietopalvelua hallussaan olevista asiakirjoista sekä Mäntsälän että Pornaisten kunnan osalta.

Toimialan päätearkistossa säilytetään muun muassa kuntalaisten:
•    hammashoitokortteja
•    neuvola- ja kouluterveystietoja
•    raskauden seurannan asiakirjoja
•    perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasakteja

Asiakirjoja luovutetaan kirjallista, allekirjoitettua pyyntöä vastaan. Pyynnöstä tulee ilmetä seuraavat asiat: tietojen pyytäjän nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, pyydettävät asiakirjat mahdollisimman tarkasti yksilöityinä, sekä tietojen käyttötarkoitus. Pyynnön voi laatia oheisella lomakkeella ja toimittaa sen postitse sosiaali- ja terveyspalveluiden arkistopalveluihin.

Lisätietoja:
Puh. 040 314 6719
Mäntsälän kunta/ sosiaali- ja terveyspalvelut/ arkistopalvelut
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä

Takaisin ylös