Menu

Omalääkärin vaihtaminen


Terveydenhuoltolaki (1326/2010; 49§) mahdollistaa omalääkärin vaihtamisen perustellusta syystä. Vaihdon voi tehdä kerran vuodessa. Potilaiden omalääkäriä koskevat toivomukset otetaan huomioon toiminnan sallimissa rajoissa, tarkoittaen esimerkiksi sitä että lääkäreiden potilasmäärät eivät ylity. Jos asiakas vaihtaa omalääkäriä, myös omahoitaja vaihtuu. Tämä johtuu siitä, että lääkäri ja hoitaja työskentelevät pareittain.

Omalääkärin vaihtumisesta ilmoitetaan asiakkaalle kuukauden kuluessa lomakkeen saapumisesta. Ilmoitus vaihdosta tulee potilaalle kirjeitse.

Takaisin ylös