Menu

Kantelu

Potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus tehdä hallintokantelu, jos hän on tyytymätön terveydenhuollossa saamaansa hoitoon tai palveluun. Ennen kantelun tekemistä kannattaa kuitenkin harkita myös muita keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista.

Lisätietoja asiasta löytyy Valviran tai Aluehallintoviraston nettisivuilta.

Terveydenhuollon palveluita koskeva muistutus toimitetaan johtavalle ylilääkärille osoitteella:
 
Johtava ylilääkäri
Mäntsälän terveysasema
Kivistöntie 14, 04600 Mäntsälä
puh (019) 264 5000 (vaihde)
fax (019) 688 1112

Sosiaalihuollon palveluita koskeva muistutus toimitetaan vanhuspalvelupäällikölle (ikäihmisten palveluita koskevat muistutukset), sosiaalipalvelupäällikölle (perhe- ja sosiaalipalveluita koskevat muistutukset), tai varhaiskasvatuspäällikölle (lasten päivähoitoa koskevat muistutukset) osoitteella:

Vanhuspalvelupäällikkö
Hoito- ja hoivapalvelut / ikäihmisten palvelut
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
puh (019) 264 5000 (vaihde)
fax (019) 264 5212

Sosiaalipalvelupäällikkö
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
puh (019) 264 5000 (vaihde)
fax (019) 264 5212

Takaisin ylös