Menu

Terveysaseman asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten ja maksuja koskevien muiden säädösten nojalla perusturvalautakunta ja kunnanhallitus ovat vahvistaneet Mäntsälän kunnassa perittävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.

Lääkärin vastaanotto

Vastaanottokäynnin maksu on 20,60 euroa.
Maksu peritään enintään kolme kertaa kalenterivuodessa samalla terveysasemalla tehdyistä käynneistä. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Terveysaseman lääkärin vastaanottomaksu kerryttää maksukattoa.

Viikonloppu- ja pyhäpäiväkäynneiltä asiakasmaksu on 28,30 euroa.

Käyttämättä tai perumatta jätetystä käynnistä peritään 50,80 euron maksu.

Erikoislääkärin vastaanoton käyntimaksu on 41,20 euroa.

Lääkärin kirjoittama todistus- tai lausuntomaksu on 50,80 euroa + vastaanottokäyntimaksu 20,60 euroa.

Ajokorttitodistusmaksu on 61,00 euroa + vastaanottokäyntimaksu 20,60 euroa.

Ilta- ja yöpäivystyskäynnin maksu Hyvinkään sairaalassa klo 20-08 on 32,70 euroa 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä.
Yhteispäivystyksen hoitajakäynnin asiakasmaksu arkisin klo 8-20 on 11,90 euroa/käynti ja muina aikoina 32,70 euroa/käynti. Käynti on asiakasmaksuasetuksen mukaisesti maksuton alle 18-vuotiaille.

Hoitajan vastaanotto

Perusturvalautakunta (12.11.2014 §115) hyväksyi hoitajamaksut 1.1.2015. Tietoteknisten viivästysten vuoksi hoitajamaksut otetiin käyttöön 1.3.2015.
Hoitajamaksut peritään yli 18-vuotiailta.

Käyntimaksu 11,40 € (1.1.2018 alkaen) peritään:

•   Terveysaseman sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotosta
•    Diabeteshoitajan vastaanotosta
•    Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotosta
•    Fysioterapeutin käyntimaksuna (ohjaus/neuvonta on maksutonta).

Käyntimaksuja peritään enintään 10 kertaa kalenterivuodessa terveyskeskusta kohden.
Hoitajamaksut kerryttävät terveydenhuollon maksukattoa.
Hoitajamaksua ei peritä, mikäli hoitajakäynnistä seuraa samana päivänä lääkärissäkäynti.
Hoitajamaksuja peritään yksi (1) päivässä, vaikka asiakkaalla olisi useampi käynti samasta syystä hoitajan vastaanotolla saman päivän aikana.

 

 

Maksukatto 2016

Takaisin ylös