Menu

Hyvinvoinnin ajankohtaiset

Kouluterveyskyselyn 2019 tulokset

Kahden vuoden välein tehtäviin kouluterveyskyselyihin osallistuvat perusopetuksen 4. ja 5 luokkalaiset ja heidän vanhemmat, 8. ja 9.  vuosiluokan oppilaat, lukiokoulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat sekä ammatillisen oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kouluterveyskysely tuottaa kattavasti luotettavaa  seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä, opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta. Vuonna 2019 toteutetun kouluterveyskyselyn yhteenveto on luettavissa täältä.

THL:n päivitetyt sairastavuusindeksit

Takaisin ylös