Sälinkääntien teollisuusalueen asemakaavamuutos

22.3.2022
  • Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 13.4.2022 / § 53 päättänyt asettaa Sälinkääntien teollisuusalueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

    Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 21.4.–23.5.2022 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Kaavamateriaaliin voi tutustua myös kirjastossa sekä kuntakehityspalvelujen verkkosivuilla.

    Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 23.5.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

  • Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 28.4.2021 / § 39 käynnistänyt Sälinkääntien teollisuusalueen asemakaavamuutoksen.