Sälinkääntien teollisuusalueen asemakaavamuutos

Viimeksi muokattu: 19.1.2023
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa aluevaraus jalankulkua ja pyöräilyä varten sekä järjestellä korttelin 5 sisäisiä kulkuyhteyksiä.
Ohita upote
 • Kunnanhallitus on päätöksellään 16.1.2023 / § 4 hyväksynyt Sälinkääntien teollisuusalueen asemakaavan muutosehdotuksen.

  Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

  19.1.2023
  Mäntsälän kunta
  kuntakehityspalvelut

 • Kunnanhallitus on 26.9.2022 / § 188 päättänyt asettaa Sälinkääntien teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 12.10. – 11.11.2022 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1 krs.).

  Suunnittelualue on Sälinkääntien yritysalueen tontti 1 korttelissa 5, tontti 3 korttelissa 7 ja lähivirkistysalueeksi osoitettu alue Sälinkääntien varressa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mm. muuttaa Sementtipolun katualue tontinosaksi, sekä osoittaa alueet pysäköintiin ja kevyen liikenteen väylää varten.
  Kaavaehdotukseen voi tutustua myös Mäntsälän kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus antaa muistutuksensa kaavaehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 11.11.2011 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

  Lisätietoja:
  Kaavainsinööri
  Mari Niinistö
  puh. 040 3145968
  mari.niinisto@mantsala.fi

  12.10.2022
  Mäntsälän kunta
  kuntakehityspalvelut

 • Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 13.4.2022 / § 53 päättänyt asettaa Sälinkääntien teollisuusalueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

  Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 21.4.–23.5.2022 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Kaavamateriaaliin voi tutustua myös kirjastossa sekä kuntakehityspalvelujen verkkosivuilla.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 23.5.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

 • Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 28.4.2021 / § 39 käynnistänyt Sälinkääntien teollisuusalueen asemakaavamuutoksen.