Leppämäen asemakaava

Viimeksi muokattu: 30.9.2022
  • Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 15.12.2021 / § 156 päättänyt asettaa Leppämäen asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.12.2021-31.1.2022.

  • Kunnanhallitus on päätöksellään 30.11.2020 / § 244 käynnistänyt Leppämäen asemakaavan laadinnan ja asettanut sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 9.12.2020-8.1.2021.