Kaunislaakson asemakaavan muutos

Viimeksi muokattu: 30.9.2022
  • Kunnanhallitus on päätöksellään 18.12.2017 / § 328 käynnistänyt Kaunislaakson asemakaavamuutoksen laadinnan ja asettanut sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 22.12.2017-31.1.2018.