Menu

Maankäyttöpalveluiden ajankohtaiset asiat

--> Maankäyttöpalvelujen sivuille

 

Käynnistynyt hanke: RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN

 

18.12.2018

VOIMAANTULLUT ASEMAKAAVAN MUUTOS / RAUHAMÄKI

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 12.11.2018/ § 108 hyväksynyt Rauhamäen asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

 

VOIMAANTULLUT ASEMAKAAVAN MUUTOS / MEIJERI

Mäntsälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 12.11.2018/ § 109 hyväksynyt Meijerin asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

 

10.12.2018

HYVÄKSYTTY ASEMAKAAVAN MUUTOS / NUMMELANTIE KORTTELI 251

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 3.12.2018/ § 295 hyväksynyt Nummelantien korttelin 251 asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

 

16.11.2018

HYVÄKSYTTY ASEMAKAAVAN MUUTOS / RAUHAMÄKI

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 12.11.2018/ § 108 hyväksynyt Rauhamäen asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun valtuuston päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

 

HYVÄKSYTTY ASEMAKAAVAN MUUTOS / MEIJERI

Mäntsälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 12.11.2018/ § 109 hyväksynyt Meijerin asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun valtuuston päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

 

19.10.2018

VOIMAAN TULLUT OSAYLEISKAAVA

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 10.9.2018/ § 202 hyväksynyt Numminen-Onkimaa osayleiskaavan Andersbergin koulun muutoksen.

Päätöksestä ei ole valitettu. Osayleiskaava on lainvoimainen.

 

26.9.2018

KARHULANMÄEN KORTTELIEN 222 OSA JA 224 OSALTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVILLE

Kuntakehityslautakunta on 19.9.2018/ § 106 päättänyt asettaa kaavaehdotuksen korttelin 222 osa ja 224 osalta julkisesti nähtäville. Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 26.9. – 25.10.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs).

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen, liiketilojen ja Karhulanmäen puiston laajennuksen toteuttamisen.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus antaa muistutuksensa kaavaehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 25.10.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Kuntakehityslautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla palvelupiste(a)mantsala.fi.

Kaavaehdotukseen voi tutustua myös Mäntsälän kirjastossa sekä maankäyttöpalvelujen verkkosivuilla https://www.mantsala.fi/maankayttopalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana.

Lisätietoja:
asemakaavainsinööri
Tapio Sillfors
puh. 040 314 5454
tapio.sillfors(a)mantsala.fi

 

17.9.2018

HYVÄKSYTTY OSAYLEISKAAVA - ANDERSBERGIN KOULU

Kunnanhallitus on päätöksellään 10.9.2018/ § 202 hyväksynyt Numminen-Onkimaa osayleiskaavan Andersbergin koulun muutoksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

 

31.8.2018

KAAVOITUSKATSAUS 2018

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 27.8.2018 / § 191 hyväksynyt vuoden 2018 kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan Mäntsälän kunnan kaavoitustilannetta ja esitellään kaavoitusohjelmaa vuodelle 2018–2019. Lisäksi kerrotaan yleisesti kaavoituksen ohjauksesta, kaavahankkeiden etenemisestä ja kaavojen ajantasaisuudesta.

Kaavoituskatsauksia on jaettavana kunnantalon ala-aulassa sekä nähtävillä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla https://www.mantsala.fi/maankayttopalvelut/kaavoitus/kaavoituskatsaus.

 

29.8.2018

NUMMELANTIEN KORTTELIN 251 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVILLE

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 22.8.2018/ § 96 päättänyt asettaa Nummelantien asemakaavan korttelin 251 muutosehdotuksen virallisesti nähtäville. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 29.8. – 27.9.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs).

Alue sijaitsee Hyökännummella Nummelantien ja Pyydyskorventien risteyksen koillispuolella. Alue on rakentumaton. Kahdesta vaihtoehtoisesta kaavaratkaisusta kaavaehdotukseksi valittiin luonnosversio 2, joka toteuttaa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelin AR. Rivitalot ja muut kytketyt asuinrakennukset on katsottu sopivaksi täydentämään taajamaa voimakkaasti kasvupaineisella Hyökännummen alueella.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus antaa muistutuksensa kaavaehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 27.9.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityslautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Kaavaehdotukseen voi tutustua Mäntsälän kirjastossa sekä maankäyttöpalvelujen verkkosivuilla https://www.mantsala.fi/maankayttopalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana.

Lisätietoja: 
kaavasuunnittelija
Mari Niinistö
puh. 040 3145 968
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

29.6.2018

NUMMELANTIEN KORTTELIN 251 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMINEN

Kunnanhallitus on päätöksellään 25.6.2018/ § 169 käynnistänyt Nummelantien korttelin 251 asemakaavamuutoksen laadinnan. Suunnittelualue sijaitsee Hyökännummella Nummelantien ja Pyydyskorventien risteyksen koillispuolella. Tavoitteena on muuttaa korttelin käyttömuoto yksiasuntoisista erillisistä pientaloista useampiasuntoisiin pientaloihin.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnosversiot 1 ja 2 pidetään nähtävillä 29.6. – 31.7.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavaluonnosversioihin voi tutustua myös kirjastossa sekä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla https://www.mantsala.fi/maankayttopalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnosversioista. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 31.7.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja:
kaavasuunnittelija
Mari Niinistö
puh. 040 3145 968
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

29.6.2018
Mäntsälän kunta

5.4.2018

MÄNTSÄLÄN YLEISKAAVA 2050 KÄYNNISTÄMINEN

Kunnanhallitus on päätöksellään 5.3.2018/ § 56 käynnistänyt Mäntsälän yleiskaavatyön laadinnan. Samalla keskeytetään vireillä olevien osayleiskaavojen, Kirkonkylän ja Ohkolan valmistelu ja alueiden maankäyttö suunnitellaan osana koko kunnan yleiskaavatyötä.

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 28.3. – 21.6.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kirjastossa sekä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla www.mantsala.fi → yleiskaavoitus.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 21.6.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja:
Yleiskaava-arkkitehti
Johanna Sääksniemi
p. 040 3145 437
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

26.3.2018
Mäntsälän kunta

 

Takaisin ylös