Menu

Asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista perittävät maksut

Hinnat ovat voimassa 6.11.2020 alkaen. (khall 2.11.20 § 215)

Asiakirjapyynnöt

Asiakirjapyynnöt pyydetään ohjaamaan sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.,  josta ne edelleen lähetetään ao. palvelualueille.   
Lisätietoja:  hallintojohtaja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai suunnittelija Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Maksuttomat asiakirjat

Tiedonsaanti asiakirjoista on maksutonta, kun pyyntö on yksilöity niin selvästi, että viranomainen voi saada ilman merkittävää selvittelytyötä selville, mitä asiakirjapyyntö koskee ja asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi,sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse, asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin, oman kunnan  palveluksessa olevan / olleen viranhaltijan / työntekijän pyytämä palkkatodistus, työtodistus tai eläkkeen hakuun tarvittava asiakirja

Maksulliset asiakirjat / Tavanomaisen tiedon antaminen

Tavallisena tietojen antamisena pidetään sellaisen asiakirjan kopion tai tulosteen antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Asiakirjan on oltava lisäksi yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti yllä pidetyn rekisterin hakutoimintojen avulla.

Tavanomaisen tiedon antamisesta peritään seuraavat maksut:

A4 2,50 euroa/sivu
A3 3,50 euroa/sivu

Maksulliset asiakirjat / Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen

Erityistoimenpiteitä vaativia ovat tilanteet, joissa asiakirjan esille haku ei ole mahdollinen edellä kuvatuilla tavanomaisilla keinoilla. Jos pyydetty asiakirja-aineisto on laaja tai – pyydettyjen asiakirjojen määrästä riippumatta – siinä on paljon asiakirjan osissa salassa pidettävää tietoa, asiakirjan tuottaminen annettavaan muotoon voi vaatia tavanomaista enemmän työtä. Erityistoimenpiteitä vaativia ovat lisäksi tilanteet, joissa tarvitaan erityisiä automaattisen tietojenkäsittelyn haku-, seulonta-, yhdistely- ja tulostusominaisuuksia.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta (sähköinen asiakirja, kopio, tuloste, selvitys) peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan:

normaali tiedonhaku (työaika alle 2 tuntia) 30,00 euroa
vaativa tiedonhaku (työaika 2-4 tuntia) 60,00 euroa
vaativa tiedonhaku (työaika 4-8 tuntia) 100,00 euroa
hyvin vaativa tiedonhaku (työaika yli 8 tuntia) 150,00 euroa

Kaikkiin em. maksuihin sisältyy kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Toimitusmaksu

Kun asiakirjoja ja kopioita lähetetään postitse, peritään toimitusmaksua 5 euroa/toimitus.

 

 Lisätiedot: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Takaisin ylös