Jätelautakunta Kolmenkierron tiedote 11.8.2022

5.9.2022 asuminen Tekninen ja elinvoima

Sekajätteen kuljetus kuntoon

Lähiviikkoina posti kuljettaa jätehuollon kirjeitä Mäntsälässä. Jätehuoltoviranomainen aloittaa kirjeiden postituksen sellaisille asuinkiinteistöille, joilla ei vielä ole jätteenkuljetusta.

”Jätteenkuljetusrekisteristä on löytynyt jonkin verran vakituisesti asuttuja kiinteistöjä, joilta puuttuu jätteenkuljetus”, toteaa jätehuoltokoordinaattori Martta Kantele. ”Joka kodissa pitää kuitenkin jäteastia olla, tai se voi olla naapurin kanssa yhteinen, jos jätehuolto hoidetaan kimpassa.”

Joskus rekisteristä puuttuu tieto jätekimpasta, jolloin asuinkiinteistö näkyy jätehuoltoon liittymättömänä. Asia selviää, kun tiedot ilmoitetaan Kiertokapulan asiakaspalveluun ja rekisteri saadaan sitä kautta ajan tasalle.

”Niin kutsutun kimppaisännän pitäisi muistaa pitää kaikkien yhteistä jäteastiaa käyttävien yhteystiedot ajan tasalla, muuten kiinteistö näkyy rekisterissä olevan ilman jätehuoltoa ja me huolestumme”, Kantele selostaa.

Jätehuoltoviranomainen pitää rekisteriä alueen asuinkiinteistöjen jätteenkuljetuksesta. Rekisteristä seurataan, että jätehuolto on järjestetty asianmukaisesti.

”Jätehuolto kannattaa laittaa kuntoon saman tien”, neuvoo Kantele. Jätteenkuljetuksesta sovitaan Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelun kanssa. Sekajäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli on neljä viikkoa ympäri vuoden. Jos jäteastiaan ei laiteta biojätettä, puhutaan kuivajätteestä. Tällöin astia voidaan tyhjentää kuuden tai kahdeksan viikon välein.

Kartonkipakkausjätteen kuljetus Kiertokapulalle

Sekajätteen lisäksi kuntien yhdessä omistama jäteyhtiö Kiertokapula Oy järjestää Mäntsälässä myös biojätteen kuljetuksen ja pakkausjätteistä lasin, metallin ja muovin kuljetuksen. Biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräys pitää sopia taajamien asuinkiinteistöille, joissa on viisi tai enemmän asuinhuoneistoja.

Tällä hetkellä asukas sopii kartongin kuljetuksesta valitsemansa yksityisen kuljetusyrityksen kanssa. Vuoden 2023 aikana myös kartongin kuljetus siirtyy Kiertokapulalle. Keräyksen alkamisesta tiedotetaan velvoitteen piiriin kuuluvia taloyhtiöitä erikseen.

Lisätietoa:

Martta Kantele, jätehuoltokoordinaattori, p. 050 308 9345, martta.kantele@hameenlinna.fi

www.kolmenkierto.fi

Jätehuollon järjestäminen: Kiertokapula Oy

https://www.kiertokapula.fi/

Lue myös