Hepolan koulun vesikaton korjaus, työmaan viikkotiedote viikolle 21

23.5.2022 koulut Tekninen ja elinvoima

Viikkotiedote tilaajalle, käyttäjille ja koko lähiympäristölle. Kohteen rakennusaika on 1.4.-12.9.2022

Käynnissä olevat työt, vaihe 1/3

 • Vesikaton puutyöt
 • Vesikaton aluslaudoitusta
 • Lahovaurioituneiden runkopuiden sekä kattovasojen uusimista
 • Liikuntasalin vesikaton runkotyöt käynnissä

Tulevia työvaiheita viikot 21-22

 • Vesikaton levytyksiä ja aluskermejä asennetaan korkeimmilla katto-osuuksilla.
 • Tekniikkakäytävän seinien ja katon levytys
 • Yläpohjan palo-osastoivien seinien levytys
 • Peltien nosto- ja asennustyö

Tiedossa olevat häiriötilanteet

 • Rakennustarvikkeita toimitetaan työmaalle joten koulun alueella liikkuu raskaampaa kalustoa. Välituntipihalla ei ajeta kouluaikana ilman ajoneuvon mukana kävelevää ajattajaa, joka valvoo turvallisuutta.
 • Jätelavojen tyhjennykset pyritään hoitamaan kouluajan ulkopuolella tai välituntien välillä. Välituntipihalla ei ajeta kouluaikana ilman ajoneuvon mukana kävelevää ajattajaa, joka valvoo turvallisuutta.
 • Rakennustöissä käytettävistä impulssinaulaimista aiheutuu pauketta lähiympäristöön. Naulaaminen tapahtuu pääasiassa ulkotiloissa. Yläpohjan tekniikkakuilun töistä aiheutuu meluhaittaa sisätiloihin.
 • Pölyn leviämistä ympäristöön estetään suojauksilla sekä suosimalla pölyämättömiä työmenetelmiä. koulun sisätiloissa tehtävät purkualueet suojataan ja kulku ohjataan tarvittaessa turvallista reittiä.
 • Kaikki asiaton kulkeminen työmaa-alueella sekä etenkin vesikatolla ja rakennustelineillä on kielletty putoamisvaaran takia.
 • Nostotöissä käytetään isoa ajoneuvonosturia. Nosturi asemoidaan koulurakennuksen taakse tai aidatulle työmaa-alueelle.

Pyydämme kaikkia huomioimaan että vesikatolla on purku- ja rakennusvaiheen aikana putoamisvaarallisia alueita, ja siksi on ensisijaisen tärkeää että ulkopuoliset pysyvät poissa työmaa-alueelta ja telineiltä myös viikonloppuisin ja iltaisin.

Pyrimme työskentelemään siten, ettei ympäristö häiriinny tarpeettomasti. Toiminnan korkeimpina tavoitteina on laadukas ja turvallinen rakentaminen sekä kitkaton yhteistyö ympäristön, tilaajan ja koulun väen kanssa.

Jos teillä ilmenee kysyttävää työmaasta tai siihen liittyvistä asioista, pyydän teitä ottamaan yhteyttä!
Kiitos kaikille mukana olleille tästä viikosta!

Matti Räty on lomalla viikot 21

Kari Järvinen sijaistaa Mattia, alla Karin yhteystiedot:
Kari Järvinen
Työnjohtaja
Puh. 040 839 9938
kari.jarvinen@rakennusajahola.fi

 

Lue myös