Ikäihmisille tarkoitetun ylijäämäruokailun perusteista

14.12.2022

Mäntsälän kunta tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden ylijäämäruokailuun neljällä koululla. Näillä kouluilla ikäihmiset voivat ruokailla silloin, kun kouluilta jää normaalista oppilaiden ja opiskelijoiden ruokailusta ylijäämää. Ruokaa valmistetaan ainoastaan koulujen päivittäiseen tarpeeseen. Ylijääneen ruoka-annoksen voi nauttia paikan päällä, ilmoitettuna kellonaikana ja palvelupisteestä hankitulla aterialipulla (2,20 €/kpl).

Koronapandemian jälkeen kaikilla kouluilla ei ole pystytty tarjoamaan mahdollisuutta ikäihmisten ylijäämäruokailuun. Tämä johtuu siitä, että ateria- ja puhtauspalveluissa on haastava henkilöstötilanne ja palveluissa joudutaan jatkuvasti varautumaan resurssin riittävyyteen päiväkotien ja koulujen osalta. Ateria- ja puhtauspalveluiden toimintoja on järjestelty uudelleen 1.1.2021, jolloin palvelut siirtyivät kunnan omaan toimintaan. Päiväkodeissa ja kouluissa on tällä hetkellä aikaisempaa enemmän yhdistelmätyöntekijöitä, ja ruoanvalmistusmenetelmiä sekä kuljetuksia on järjestetty paremmin vastaamaan kohteiden toimintaa.

Mäntsälän kaikilla palvelualueilla varaudutaan poikkeukselliseen talveen ja kaikissa palveluissa resurssimitoituksessa ja toiminnassa on otettu ensisijaisesti huomioon pakollisten lakisääteisten palveluiden turvaaminen. Tässä haastavassa tilanteessa Mäntsälän kunta joutuu priorisoimaan, kuinka paljon tämänhetkisiä vapaaehtoisia palveluja pystytään laajentamaan ja missä aikataulussa. Ikäihmisten ruokailun osalta tilannetta seurataan ja tarvittaessa palataan uudelleen palvelun laajuuden tarkasteluun.

Koululaiset viettävät ansaittua joululomaa 21.12.22 alkaen 6.1.23 asti, jona aikana ylijäämäruokaa ei ole tarjolla.