Haaparannan asemakaavaehdotus nähtävillä

24.5.2023 kaavoitus Tekninen ja elinvoima

Haaparannan asemakaavaehdotus on nähtävillä 17.5. – 19.6.2023 välisen ajan.

Kunnanhallitus on 8.5.2023 / § 109 päättänyt asettaa Haaparannan asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 17.5. – 19.6.2023 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs).

Asemakaavalla muodostuu kortteliin 385 tontit 2, 3 ja 4 sekä pysäköinti- ja lähivirkistysalueet. Kortteli sijaitsee Mäntsälän kirkonkylässä Veteraanitien, Haapajunttilantien ja Mäntsäläjoen välisellä alueella.

Kaavaehdotukseen voi tutustua myös Mäntsälän kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus antaa muistutuksensa kaavaehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 19.6.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

Lisätietoja:
kaavainsinööri
Mari Niinistö
puh. 040 314 5968
mari.niinisto@mantsala.fi

17.5.2023
Mäntsälän kunta
kuntakehityspalvelut