Menu

Ajankohtaista sivistys- ja hyvinvointipalvelualueelta (tammi-maaliskuu 2022)

Työstämme kuntastrategiaa, tilinpäätöstä ja vuosikelloja

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen hallinnossa vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen keskeisimmät asiat ovat Mäntsälän uuden kuntastrategian jatkovalmistelu, Mäntsälä2026-ohjelman läpikäynti ja tarkentaminen sekä vuoden 2021 tilinpäätöksen valmistelu. Näiden lisäksi palvelualueella valmistellaan Mäntsälän musiikkiopiston tilakysymystä sekä tehdään palvelualueen vuosikelloa, jossa pyritään ennakoimaan lautakuntien työskentelyä kevätkaudelle ja myös hahmottamaan syksyn valmistelua poliittiseen päätöksentekoon. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tulosalueet työstävät palvelualueen vuosikellon pohjalta tulosaluekohtaiset vuosikellot kesään 2022 mennessä, jotta ne voidaan ottaa käyttöön uuden toimintavuoden alussa elokuussa 2022.

Varhaiskasvatuksessa aloittaa uusi päällikkö, valmistaudutaan syksyyn ja tehdään yhteistyötä

Kaunismäen Kastehelmien ryhmän ajatuksia lasten oikeuksista.Kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottoa 1.3.2022 alkaen valmistellaan Kelan kanssa. Valtuuston päätöksen mukaisesti kotihoidontuen kuntalisää maksetaan perheen yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 150€/kk. Kuntalisään liittyvistä asioista tiedotetaan kunnan www-sivuilla.

Uusi varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola aloittaa tammikuussa 2022. Toivotamme uuden varhaiskasvatuspäällikön lämpimästi tervetulleeksi töihin Mäntsälän kuntaan.

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistaan alkuvuonna 2022. Valtakunnallisen perusteiden pohjalta päivitetään Mäntsälän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, joka viedään sivistyslautakuntaan päätettäväksi syksyllä 2022. Mäntsälän kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivitykseen liittyen on tehty henkilöstökysely loppuvuonna 2021. Esiopetukseen ilmoittautumisen aikataulu syksyn 2022 osalta ilmoitetaan Mäntsälän Uutisissa tammikuussa. Tulevien esioppilaiden huoltajille lähetetään kirje myös kotiin. Alkusyksyn varhaiskasvatuspaikkoja tulee hakea myös hyvissä ajoin, viimeistään 4kk ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Mäntsälän varhaiskasvatus tekee aktiivisesti yhteistyötä eri oppilaitosten, kuten Mäntsälän Keudan kanssa. Keväällä päiväkoteihin tulevat työssä oppimaan useat lähihoitajaopiskelijat. Opiskelija yhteistyötä tehdään tarvittaessa myösammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa  varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen opettaja opiskelijoiden osalta. Henkilöstön koulutukset keskittyvät vuonna 2022 Oikeus oppia- kehittämisohjelmaan kuten Kaikille yhteinen varhaiskasvatus sekä tasa-arvo -hankkeisiin.

Lapsen oikeuksien viikkoa (vk 49) juhlittiin loppuvuonna 2021 Mäntsälän varhaiskasvatuksessa eri tavoin. Kuvassa Kaunismäen Kastehelmien ryhmän ajatuksia lasten oikeuksista.

Oppilaaksioton ja koulukuljetusten valmistelu kuuluvat koulujen alkuvuoteen

Kevätlukukausi alkaa 10.1.2022 perusopetuksessa ja lukiossa lähiopetuksessa. Vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi rajoituksia ja suosituksia on tarkennettu ja laajennettu nuoriin oppilaisiin. Kouluyksiköissä toimintaa ja terveysturvallisuuden toteutumista arvioidaan jatkuvasti paikalliseen riskienarviointiin perustuen.

Oppilaaksiottoprosessit kouluvuodelle 2022–2023 käynnistyvät normaalin aikataulun mukaisesti tammikuussa ja jatkuvat kevätlukukauden ajan. Painotetun opetuksen oppilaaksiottopäätöksiä on jo tehty loppuvuodesta 2021. Oppilaaksiotosta tiedotetaan kunnan kotisivuilla ja muissa kunnan käyttämissä viestintäkanavissa.

Yläluokkien oppilaiden (vuosiluokat 7-9) lukuvuoden 2022–2023 koulukuljetusetuuden hakeminen käynnistyy vuosiluokittaisen suositusaikataulun mukaisesti kouluvuoden alkaessa. Asiasta tiedotetaan kunnan käyttämissä viestintäkanavissa, mm. Wilmassa, sekä kouluyksiköiden kautta oppilaaksiottopäätösten yhteydessä. Koulukuljetusetuuden hakeminen on myös jatkuvasti mahdollista. 

A2-kielen opiskelun aloittamista vuonna 2023 valmistellaan valtuustoaloitteen sekä lautakuntakokouksessa 14.12. käsitellyn mukaisesti osana perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Valmistelussa huomioidaan henkilökunnan ja oppilaiden osallisuus. Toisen asteen oppivelvollisten järjestyksessä toinen ikäluokka hakeutuu perusopetuksen jälkeisiin opintoihin yhteishaussa alkuvuonna 2022. Kevätlukukaudella jatketaan myös nk. tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen valmistelua yhteistyössä Keudan kanssa. Syyslukukauden 2022 alusta nykyiset perusopetuksen lisäopetuksen (Kymppi-luokka), lukioon valmentavan (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan (VALMA) koulutukset lakkaavat, ja niiden sijalle tulee em. TUVA-koulutus.

Toimivaa starttivalmennusta ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämistä nuorisopalveluissa

starttivalmennus 1 3 22pStarttivalmennus on lähtenyt hienosti käyntiin ja ryhmä alkaa olla täynnä. Ensimmäiset nuoret lähtevät alkuvuodesta opiskelemaan ja armeijaan. Starttivalmennuspalvelulle on ollut todella tarvetta. Yhteistyötä koulujen sekä kouluvalmentajien kanssa on myös tarkoitus tiivistää.

Nuorisotila Monis avaa ovensa maanantaina 10.1.2022, jos koronatilanne sen sallii. Yksilötapaamisia tullaan jatkossakin tekemään, koronan vuoksi voidaan joutua miettimään vaihtoehtoisia toimintamalleja kuten Discordin käyttöönotto uudestaan.

Ohjaamon toimintaa kehitetään järjestämällä nuorisopalvelujen työntekijöille ja verkostoon kuuluville (Mäntsälä-Pornainen) kohdistettua Tessu-valmennusta 3x3h vuoden 2022 alussa.

Kirjastossa remontoidaan, tehdään nettisivuja ja aloitetaan hankkeita

kuva kirjaston kirjanäyttelystäKunnan nettisivut uudistuvat, mikä työllistää henkilökuntaa ennen maaliskuuta, jolloin uusien sivujen pitäisi olla valmiit. Kirjaston nettisivut ovat luetuimpien sivujen joukossa kunnan sivuista, joten sivujen sisältö on tärkeä niin kirjastolle kuin kuntalaisillekin. Kirjaston alkuvuoteen kuuluu myös tilastojen kokoamista ja syöttämistä kansalliseen tilastotietokantaan tilastot.kirjastot.fi. Tammikuussa kirjaston henkilökunnan työtiloihin tehdään kattoremontti, joten näyttely-, tapahtuma- ja hiljainen lukutila Ehnroos-huone toimii henkilökunnan työtilana. Koululais- tai lapsiryhmäkäyntejä ja tapahtumia voidaan järjestää hyvin rajoitetusti.

Kirjasto jatkaa säännöllistä ryhmä- ja tapahtumatoimintaansa koronarajoitusten salliessa helmikuusta alkaen. Lukukoira Eetun vastaanotot ovat maanantaisin, satutuokiot keskiviikkoisin ja digicafe perjantaisin. Kerran kuussa järjestämme hyvän olon illan, jossa vieraana on joku asiantuntija, kirjailija tai muuten kirjallisuuteen, elokuviin tai muuhun kulttuuriin liittyvä henkilö. Asianajaja tarjoaa kirjastossa neuvontaa n. kk välein maanantaisin.

Kirjastolla on vuonna 2022 useita hankkeita, niin AVI:n, kunnan omia, kuin Kirkes-yhteistyöhönkin liittyviä. Näistä kriittisimpiä ovat Kirkes-kirjastojärjestelmän päivitysprojekti, jossa on tiiviisti kiinni vähintään 1 työntekijä sekä edelliseen liittyvä Kirkesin yhteinen ISBN-projekti. Automaatio- ja omatoimilaitteiston päivitys ja KuumaICT:n vaihtuminen Teliaan ovat myös vaativia, osaamista ja selvittelyä vaativia hankkeita.

Kuvassa kirjaston ”paloletkunäyttelyyn” koottuja Toivon kirjahyllyn teoksia, joista saa tukea ilmastoahdistukseen ja kestävään elämään.

Kurssitoiminta jatkuu ja uutta toimintakautta suunnitellaan

Kansalaisopiston kevätkausi alkaa pääosin lähiopetuksena. Koronarajoitukset koskevat kuitenkin liikuntaa ja ryhmälaulukursseja. Liikunnasta on tarjolla myös etäkursseja, joihin on ilmoittauduttu hyvin. Suurin osa opiston opetuksesta on koko vuoden kursseja, jotka jatkuvat syyskaudelta. Kevätkauden uusilla kursseilla olemme pyrkineet toteuttamaan ja ennakoimaan opiskelijoiden toiveita ja tarjoamaan kursseja monipuolisesti tila- ja opettajaresurssit huomioiden.

Ilmoittautumisia on tullut hyvin ja sen perusteella kursseja olisi toteutumassa normaaliin tapaan. Toteutuminen on nyt kiinni enemmän koronarajoitusten kestosta. Rajoitusten aiheuttamat mahdolliset muutokset tuovat epävarmuutta noin sadan tuntiopettajan työtilanteeseen ja työllistävät opiston henkilökuntaa: opiskelijoille tiedotetaan muutoksista tekstiviesteillä, opettajien kanssa sovitaan tarvittavista erityisjärjestelyistä ja tiedot muutoksista on pidettävä ajan tasalla Hellewi-toiminnanohjausjärjestelmässä. Hellewin kautta hallinnoidaan mm. sähköistä opinto-ohjelmaa, tilavarauksia, kurssimaksujen laskutusta ja palkkoja.

Lukuvuoden 2022–2023 suunnittelu aloitetaan jo alkuvuodesta. Opisto on yhdessä muiden Kuuma-kuntien opistojen kanssa mukana Kohti jatkuvia polkuja –hankkeessa. Tavoitteena on kehittää kurssien sisältöä ja tavoitteita osaamisperustaisiksi. Opiskelijan osaaminen arvioidaan ja kursseista saa opintopisteitä, joita voi hyödyntää esimerkiksi jatko-opintoihin pyrkiessä tai työnhaussa. Mäntsälän kansalaisopisto tarjoaa käsityön, taiteen, musiikin, kielten, digitaitojen ja liikunnan kursseja sekä erilaisia luentoja ja tapahtumia, kuten konsertteja ja taidenäyttelyitä. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta on lapsille baletissa, käsitöissä ja kuvataiteessa sekä aikuisille kuvataiteissa ja käsitöissä. Vuonna 2021 opiskelijoita oli 2337 ja kursseja toteutui yhteensä 372.

Liikunta- ja elintapaneuvontaa sekä hankehaku

kuvassa ihmisten jalkoja, sählymailoja ja pallojaLiikuntapalvelut jatkavat ryhmien vetämistä. Vesijumpat jatkuvat, samoin uimahallikuljetukset naapurikuntien uimahalleihin (korona huomioiden).

Liikunta- ja elintapaneuvontaan panostetaan tulevana vuonna. Mäntsälä liikkuu –hankkeelle on haettu AVI:lta avustusta. Hankkeen tavoite on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piiriin kuuluvien lasten liikkumisen lisääminen ja henkilökunnan koulutus. Seurojen välistä yhteistyötä halutaan lisätä sekä kunnan ja seurojen välistä yhteistyötä vahvistaa. Hanke on kaksivuotinen.

Hyvinvointityötä suunnitellaan ja raportoidaan

Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025 on lausuntakierroksella alkuvuoden ajan. Maaliskuussa hyvinvointisuunnitelma tulee kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon päätettäväksi. Vuoden 2021 hyvinvointiraportti kirjoitetaan heti vuoden 2022 alussa, jonka jälkeen se tulee lautakuntakierrosten kautta kunnanhallitukseen ja valtuustoon päätettäväksi huhtikuussa.

Kouluterveyskyselyjen tulokset tullaan käymään läpi alkuvuonna järjestettävässä hyvinvointiseminaarissa. Tämän jälkeen valitaan konkreettisten toimien kautta kehitettävät asiat käytäntöön.

Mäntsälän kuntaan haetaan hyvinvointi-ja yhteisökoordinaattoria elinikäisen oppimisen ja hyvinvointipalvelualueelle, toimi täytetään 1.3.2022 tai sopimuksen mukaan.

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös