Menu

Hyvinvointipäälliköksi valittiin yamk Vuokko Leirimaa

Hyvinvointilautakunta valitsi kokouksessaan 11.11.2021 yksimielisesti avoinna olleeseen hyvinvointipäällikön virkaan yamk Vuokko Leirimaan 1.12.2021 alkaen. Varasijalle valittiin liikuntatieteiden maisteri Eerika Laalo-Häikiö.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella tulosaluepäällikkö johtaa elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosaluetta, johon kuuluvat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, liikunta- ja nuorisopalvelut, kirjastopalvelut ja kansalaisopistopalvelut. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tehtävään kuuluu hyvinvointityöstä vastaaminen kuntatasolla. Tässä työssä keskeisinä kokonaisuuksina ovat kuntalaisten osallisuuden, turvallisuuden, liikkumisen ja digiosaamisen edistäminen. Tehtävässä korostuu verkosto- ja koordinaatiotyö niin kunnan sisällä kuin ulkoisten kumppaneiden kanssa. Palvelutuotannon osalta tulosaluepäällikkö johtaa ja kehittää vapaa-aikapalveluita (liikunta- ja nuorisopalvelut), toimii kirjastonpalvelujohtajan ja kansalaisopiston rehtorin esihenkilönä. Tehtävän keskeisenä sisältönä ovat myös kunnan hyvinvointikertomuksen valmistelu ja hyvinvointisuunnitelmatyö sekä sovittujen toimenpiteiden seuranta ja niistä raportointi. Tärkeimmät ulkoiset yhteistyökumppanit ovat Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä, järjestöt ja yhdistykset sekä alueen muut kunnat. SOTE-yhteistyössä tärkeää on palvelujen seuranta ja hyvinvointialueen ja kunnan terveyttä ja hyvinvointityötä edistävien toimenpiteiden yhteensovittaminen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena olivat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus hyvinvointityöstä ja vapaa-aikapalveluista, kunnan hallinnon tuntemus, kokemus johtamisesta, verkostotyön osaaminen, talousosaaminen ja kokemus digitaalisesta työskentelystä.

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös