Menu

Mäntsälän koulujen harrastustoiminta käynnistyy

Mäntsälän kunta sai lukuvuodelle 2021–2022 kaksi valtionavustusta koulujen harrastustoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen.

Harrastustoiminnan aloittamista järjestellään parhaillaan. Syyslukukauden aloitus koronan neljännen aallon kourissa on aiheuttanut viivettä järjestelyihin, lisäksi on kohdattu odottamattomia haasteita, esimerkiksi lukuisia ohjaajamuutoksia ja jopa peruutuksia. Tavoitteena koulujen harrastustoiminnan järjestämisessä on kuitenkin edelleen se, että kaikissa Mäntsälän kouluissa olisi ainakin yksi harrastusryhmä sekä koulukerhona että Suomen mallin harrastustoimintana.

Jotta harrastustoimintaa saataisiin pikaisesti käynnistettyä, on ryhmien aloitusta porrastettu. Koulujen kerhotoiminnassa kerhot voivat olla hyvin erilaisia (esimerkiksi luokan omia, vuosiluokkatasoisia tai koko kouluyhteisölle suunnattuja), joten eräissä kerhoissa toiminnan aloittaminen voi tapahtua nopeastikin. Suomen malli -harrastustoiminnassa aloitusta on päätetty myöhästyttää syyskuun lopulle, sillä luokkakohtaista toteutustapaa ei sen puitteissa ole. Suomen malli -harrastusryhmien aloitusta tavoitellaan viikolla 39, maanantaista 27.9. alkaen. Tämä mahdollistaisi syyslukukauden toiminnan toteuttamisen suunnitellusti kymmenenä harrastuskertana.

Koulujen harrastustoiminnasta kiinnostuneiden lasten ja nuorten sekä kotijoukkojen on hyvä seurata syyskuun aikana oman koulun viestintää harrastusmahdollisuuksista, jotta mieluisaan harrastukseen hakeutuminen onnistuu. Harrastusmahdollisuuksista tiedotetaan pääsääntöisesti Wilmassa.

Käytettävissä olevilla resursseilla ei ole mahdollista järjestää harrastustoimintaa koulujen kaikille luokka-asteille. Koulun harrastustoiminta on myös kohdennettua: siihen toivotaan erityisesti niitä lapsia ja nuoria, joilla ei entuudestaan ole harrastusta, näin määrittelevät valtionavustusten ehdot. Sen vuoksi, mikäli harrastusryhmään ilmoittautuisi enemmän oppilaita kuin siihen voidaan ottaa, ovat ensimmäistä harrastustaan etsivät lapset ja nuoret etusijalla.

Ilmoittautuminen koulun harrastustoimintaan alkaa kussakin koulussa sen omien harrastusryhmien varmistuttua. Suomen mallin harrastusryhmissä ryhmän perustamisen raja on seitsemän oppilasta.

Koulujen järjestämät kerhot ja harrastusryhmät ovat oppilaiden vapaa-ajan toimintaa ja maksuttomia.

Lisätietoa:

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös