Menu

Lisää harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen Mäntsälässä

Mitä tehdä ensi syksynä koulupäivän jälkeen? Pääsenkö harrastukseen? Mäntsälän sivistystoimiala tukee osaltaan lasten ja nuorten harrastamista.

Mieluinen harrastus on tärkeä lapsen ja nuoren hyvinvoinnille. Harrastustoiminnassa on mahdollisuus itseä kiinnostavaan toimintaan ja yhdessäoloon.

Ensi syksynä Mäntsälän kouluissa starttaa koulukerhojen lisäksi myös nk. Suomen mallin harrastusryhmiä. Koulujen harrastuslukujärjestykset julkaistaan elokuussa samalla kuin ilmoittautuminen avataan. Harrastusmahdollisuuksista tiedotetaan elokuussa Wilmassa ja kunnan eri viestintäkanavilla. Koulujen kerhot ja harrastusryhmät ovat oppilaille maksuttomia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi lukuvuodelle 2021-2022 Mäntsälään uuden 50 000 € avustuksen Mäntsälän malli lasten ja nuorten harrastamiseen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten harrastamista. Yhtenä hankkeen osana on nk. etsivä harrastustoiminta, jonka avulla etsitään harrastamisen pariin sellaisia lapsia ja nuoria, joilla harrastusta ei entuudestaan ole. Suomen malli -hankkeen harrastusryhmiin osallistuvien koulukuljetusoppilaiden on poikkeuksellisesti mahdollista saada kuljetus harrastusryhmästä.

Osana koulujen harrastuslukujärjestystä pilotoidaan liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneiden, tavoitteellisesti harjoittelevien oppilaiden yleisharjoittelu-ryhmää Ehnroosin koulussa torstai-iltapäivisin. Tämä ryhmä toteutetaan liikuntalähikoulujen urheilijana kasvaminen -oppiaineen sisältöjen mukaisesti, ja tavoitteena on koulun liikunnanopettajien ja urheiluseurojen yhteistyö toteutuksessa.

Muistathan lisäksi harrastestipendin! Harrastestipendi on tarkoitettu 7-17-vuotiaille mäntsäläläisille ohjattuun harrastetoimintaan osallistumista varten. Stipendi myönnetään perheen taloudellisiin, terveydellisiin tai sosiaalisiin olosuhteisiin perustuen. Lisätietoa kunnan etusivulla 30.6. julkaistussa tiedotteessa Syksyn harrastestipendin hakuaika alkaa 2.8.21.

Lisätietoa:

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös