Menu

Kasvatus- ja sivistyspalvelut tiedottaa 16.6.21 / Koulumatkatuki II asteen oppivelvollisille opiskelijoille

Oppivelvollisuuslaki tuo muutoksia syksyllä toisella asteella aloittavien opiskelijoiden koulumatkatukeen. Koulumatkatukilakia on päivitetty, jotta se ottaisi huomioon toisen asteen maksuttomaan koulutukseen osallistuvien oppivelvollisten tarpeet.

Keskeisimmät muutokset olivat toisen asteen koulutuksen oppivelvollisen opiskelijan oikeus Kelan matkatukeen, kun koulumatka oppilaitokseen on vähintään seitsemän (7) kilometriä.​ Lisäksi maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilta opiskelijoilta poistuu oma maksuosuus koulumatkatuesta 1.8.2021 alkaen.​

Opiskelija voi hakea koulumatkatukea myös oman matkustustavan käytön mukaan, jos opiskelija ei voi käyttää joukkoliikennettä tai toisen asteen koulutuksen järjestäjän vapaaehtoisesti järjestämää koulukuljetusta.​ Ensi sijassa opiskelijat ohjataan käyttämään yleistä joukkoliikennettä.

Kunta tai toisen asteen koulutuksen järjestäjät ja niiden ylläpitämät oppilaitokset eivät ole velvoitettuja organisoimaan koulukuljetuksia maksuttomaan oppivelvollisuuskoulutukseen osallistuville opiskelijoille.​ Toisen asteen koulukuljetusperiaate poikkeaa siis perusopetuksesta, jossa koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus Perusopetuslain 32 §:n mukaisesti järjestää oppilaalle viittä kilometriä pidemmälle matkalle maksuton koulukuljetus.​

Perusasteen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjät ovat Oppivelvollisuuslain mukaisesti velvoitettuja ohjaamaan oppilaita hakuvaiheessa ja kertomaan myös koulumatkatukijärjestelmästä maksuttomaan toisen asteen koulutukseen hakeutuville.​

Koulumatkatuki haetaan Kelalta​, joka tekee siitä päätöksen. Opiskelijat saavat koulumatkatukeen liittyvää neuvontaa Kelan www-sivuilla ja oppilaitokselta, johon he ovat hakeneet.

Kasvatus- ja sivistypalvelut

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös