Menu

Vt. sivistysjohtajan kirje kevätlukukauden päättyessä

Hyvät huoltajat ja oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta

On alkavan kesän ja valmistuneiden juhlan aika. Mäntsälän lukion 86 ylioppilasta ja kaksoistutkinnon suorittajaa saavat valkeat lakkinsa lauantaina, tilaisuus kuvataan ja lähetetään suorana kokelaiden läheisille. Lämpimät onnittelut jokaiselle Mäntsälän lukiosta valmistuneelle lukion, perusopetuksen lisäopetuksen tai lukioon valmistavan opetuksen suorittaneelle opiskelijalle!

Myös perusopetuksessa juhlistetaan valmistuneita. Noin 260 Ehnroosin, Hepolan ja Riihenmäen koulujen 9. vuosiluokan oppilasta saa perusopetuksen päättötodistuksen merkiksi koko perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta. Toisin kuin aiemmin perusopetuksen päättötodistuksen saaminen ei kuitenkaan tarkoita oppivelvollisuuden päättymistä, sillä uuden oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuus jatkuu, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai sitä ennen suorittaa toisen asteen (tai vastaavan) tutkinnon. Samalla toisella asteella opiskelu muuttuu oppivelvollisille maksuttomaksi perusopetuksen tavoin.

Peruskouluopintonsa päättäville nuorille oppivelvollisuusuudistus tarkoittaa muutosta jo tulevaan kesään, sillä heillä on velvollisuus hakeutua jatko-opintoihin. Vielä joitakin päiviä on jännitettävä, avautuuko mahdollisuus jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista toivotussa opiskelupaikassa. Yhteishaun tulokset julkaistaan 17. kesäkuuta alkaen. Koulujen opinto-ohjaajat antavat kesäkuussa ohjausta ja tukevat nuoria opiskelupaikkoihin hakeutumisessa.

Opintokokonaisuuksia suorittaneiden ohella on tällä viikolla syytä onnitella myös lukuvuositodistuksen saavia peruskoululaisia sekä esiopetuksesta ja perusopetukseen valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyviä oppilaita. Toivotan teille jokaiselle oikein mukavaa kesälomaa! Tänä vuonna Kasvatus- ja sivistyspalvelut jakaa esikoululaisille myös pienen muistamisen, joka toivottavasti ilahduttaa saajiaan.

Historiankirjoihin kulunut lukuvuosi jää varmaankin jo toisena covid19:n aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vuotena. Haluan käyttää tätä tilaisuutta kiittääkseni oppilaita ja opiskelijoita sekä heitä tukeneita kotijoukkoja, että koko kasvatus- ja sivistyspalveluiden henkilökuntaa venymisestä, joustavuudesta ja jaksamisesta haasteellisen lukuvuoden aikana. Tässä haluan vielä erikseen mainita kaikki lähityötä tekevät, sillä heidän kohtaamisensa ja läsnäolonsa ovat olleet näissä olosuhteissa erityisen merkityksellisiä. Kiitos kaikille teille hyvin tehdystä työstä!

Olemme tällä viikolla yhdessä päättämässä 2020-luvun ensimmäistä kokonaista lukuvuotta. Seuratkoon sitä aurinkoinen ja lämmin, kivojen asioiden täyttämä kesä!

Mäntsälässä maanantaina 31.5.2021

Janne Mäkinen
vt. sivistysjohtaja

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös