Menu

Osa kouluterveydenhuollon terveystarkastuksista siirtyy syksyyn

Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaan on vaikuttanut koronaepidemia ja siihen liittyvä rokotustoiminta. Rokotuksia voi antaa ammattilainen, jolla on rokotuslupa. Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset eivät voi tehdä tätä työtä ilman lisäkoulutusta, terveydenhoitajia lukuun ottamatta. Tästä syystä terveydenhoitajien työpanosta on käytetty rokotustyöhön hyödyntämällä heidän vahvaa rokotusosaamista. Kukin Uudenmaan alue on saanut vahvistuksen aina seuraavalla viikolla saatavasta rokotemäärästä viikkoa ennen jakelua. Niinpä rokotetoiminnan käynnistyessä oli vaikea ennakoida tarvittavien rokottajien määrää ja koska terveydenhoitajat eivät tarvitse lisäkoulutusta, heitä on saatu nopeilla järjestelyillä rokotustoimintaan.

Koronarokotusten laajamittainen toteuttaminen vaatii tekijöitä. Rokotuskattavuuden varmistaminen mahdollistaa rajoitusten purkamisen ja auttaa myös lapsia ja nuoria kohti normaaleja opetus- ja harrastusjärjestelyjä. Keusoten ulkopuolelta on palkattu ja palkataan edelleen jatkuvasti lisätyövoimaa rokotuksiin. Tästä huolimatta terveydenhoitajien työpanosta tarvitaan, rokotettavien määrän ollessa meidänkin alueellamme huomattava.

Terveydenhoitajien kaksoisrooli rokotusten ja perustyön välillä on pyritty minimoimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Arkipäivinä rokotustyöhön osallistuminen on pidetty maltillisena. Työkuormaa on jaettu tasaisesti Keusoten alueen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalle. Mikäli terveydenhoitaja ei ole ollut koululla tavoitettavissa on hän tiedottanut, keneen toiseen terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä, jos huolta ja terveydenhuollon ammattilaisen tarvetta poissaolon aikana ilmenee.

Terveydenhoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kaksoisroolin mahdollistamiseksi on Keusoten strategisessa koronatyöryhmässä koronaepidemian aikana hyväksytty suunnitelma palvelujen priorisoinnista niin, että heikoimmassa asemassa olevien palvelut pystytään turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Tässä rokotustilanteessakin tarkoituksena on turvata sekä perustyö että rokotustoiminta ja hetkellisesti rajata perustyön kuormaa. Kouluterveydenhuollossa ei jätetä nyt viivästyneitä terveystarkastuksia tekemättä vaan ne siirtyvät tehdyn suunnitelman mukaisesti syksyyn. Hoito-/palveluvelkaa, jota meille on kertynyt esim. toteutumattomien terveystarkastusten osalta, puretaan rekrytoimalla lisätyövoimaa.

Terveystarkastusten purkamisen tarve koskee määräaikaisia terveystarkastuksia.

Tarkastusten etenemisestä ja syksylle siirtyvistä tarkastuksista saat tietoa kouluterveydenhoitajalta.

keusotelogo

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös